Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2023 rok
Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2023 rok
24 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo,   Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w najbliższym czasie ogłosi otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2023 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Obrazek: Nowy regulamin przyznawania i rozliczania dotacji w 2023 rok
Nowy regulamin przyznawania i rozliczania dotacji w 2023 rok
24 stycznia 2023 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 19 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok....

Obrazek: Nabór do otwartego konkursu ofert „Małopolska - tu technologia staje się biznesem” na 2023 r.
Nabór do otwartego konkursu ofert „Małopolska - tu technologia staje się biznesem” na 2023 r.
19 stycznia 2023 r.

Trwa nabór do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Małopolska - tu technologia staje się biznesem” ogłoszonego przez Województwo Małopolskie.  Celem konkursu jest wsparcie małopolskiej społeczności start-upowej oraz środowiska kreatywnego. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie...

Obrazek: Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST
29 grudnia 2022 r.

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 10 stycznia prowadzi nabory wniosków do dwóch nadzwyczajnych projektów grantowych w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej:  „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie...

Obrazek: Generator ofert dla organizacji pozarządowych
Generator ofert dla organizacji pozarządowych
22 grudnia 2022 r.

W celu usprawnienia procesu składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu uruchamia w 2023 roku Generator eNGO dla organizacji pozarządowych. Elektroniczny...

Obrazek: Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”
14 listopada 2022 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały 1493/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 21 października 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
28 października 2022 r.

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy...

Obrazek: Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”
25 października 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 1493/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 21 października 2022 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023. W związku z tym Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza organizacje...

Obrazek: Projekt Nawigator Legislacyjny dla NGO
Projekt Nawigator Legislacyjny dla NGO
25 października 2022 r.

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio...

Obrazek: Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE
Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE
24 października 2022 r.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich - do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Na potrzeby...

Obrazek: Zaproszenie na II FESTIWAL ZDROWIA - Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu
Zaproszenie na II FESTIWAL ZDROWIA - Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu
24 października 2022 r.

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu wspólnie z GALERIĄ „TRZY KORONY” przy współpracy: Nowosądeckiego Stowarzyszenia Amazonek, Stowarzyszenia Sądeckie Forum Kobiet, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział Powiatowy w Nowym Sączu, Centrum Medycznego Mariposa, Dietetyka Katarzyny...

Obrazek: Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2022
Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2022
14 lipca 2022 r.

Do 28 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Obrazek: KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2022
KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2022
1 lipca 2022 r.

Do 15 lipca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych! – Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju...

Obrazek: II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” na 2022 rok!
II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” na 2022 rok!
1 lipca 2022 r.

Ruszył II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” Zapraszamy do składania ofert w otwartych konkursach: Kulturalne SĄDECKIE, Sportowe SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE. Kocham SĄDECKIE.   Obowiązuje OGRANICZONY TERMIN NABORU! Szczegółowe informacje w Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji... ...

Obrazek: Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
8 czerwca 2022 r.

Zgodnie z REGULAMINEM POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU przedstawiamy listę kandydatów na członków Rady: Ewa Bereś - POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY, Anna Biłek - STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MOCHNACZCE WYŻNEJ, Elżbieta Bobak - KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MARCINKOWICACH, Grażyna...