Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Zaproszenie Wojewody Małopolskiego do złożenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Zaproszenie Wojewody Małopolskiego do złożenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy
20 maja 2022 r.

Szanowni Państwo, Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.; ustawa z dnia 12 marca...

Obrazek: Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne tarczycy dla kobiet i ich rodzin z powiatu nowosądeckiego
Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne tarczycy dla kobiet i ich rodzin z powiatu nowosądeckiego
13 maja 2022 r.

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet prowadzi działalność na rzecz podniesienia świadomości kobiet z terenu POWIATU NOWOSĄDECKIEGO w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego. W bieżącym roku Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet w Nowym Sączu...

Obrazek: Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
12 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,   Uchwałą nr 119/XII/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. (dostępną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu www.nowosadecki.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe » Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwaliła Regulamin określający tryb...

Obrazek: Seminarium informacyjne nt. projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”
Seminarium informacyjne nt. projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”
20 kwietnia 2022 r.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z projektem „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”, zaprezentowanym na stronie www.opieka.owop.org.pl. Model polega na dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych oraz włączeniu...

Obrazek: Profilaktyczne badania mammograficzne realizowane w ramach zadania pn. „Profilaktyka raka piersi” - konkurs „Zdrowe SĄDECKIE”
Profilaktyczne badania mammograficzne realizowane w ramach zadania pn. „Profilaktyka raka piersi” - konkurs „Zdrowe SĄDECKIE”
12 kwietnia 2022 r.

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna organizuje akcję bezpłatnych, profilaktycznych badań mammograficznych w ramach realizacji zadania „Zdrowe Sądeckie” pn. „Profilaktyka raka piersi”. Zapraszamy kobiety w przedziale wiekowym od 35 do 50 i powyżej 69 roku życia z powiatu nowosądeckiego. Zapisy na badania...

Obrazek: Webinarium nt. pomocy żywnościowej dla uchodźców z Ukrainy
Webinarium nt. pomocy żywnościowej dla uchodźców z Ukrainy
5 kwietnia 2022 r.

Federacja Polskich Banków Żywności organizuje w czwartek 7 kwietnia o godzinie 15.00 webinarium dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych niosących pomoc żywnościową uchodźcom z Ukrainy.   Podczas webinarium ekspertki i eksperci Banków Żywności - doświadczone osoby, które zajmują się organizowaniem pomocy...

Obrazek: Pomoc humanitarna dla Ukrainy – ważne informacje
Pomoc humanitarna dla Ukrainy – ważne informacje
29 marca 2022 r.

Szanowni Państwo, Uruchomiona została strona https://www.pomagamukrainie.gov.pl/, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc dla Ukrainy. Jest tam dostępny formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych udzielaniem pomocy. Podmioty, organizacje i instytucje organizujące i wysyłające konwoje humanitarne na Ukrainę...

Obrazek: Wykaz błędów/braków formalnych w ofertach złożonych w otwartych konkursach - edycja 2022
Wykaz błędów/braków formalnych w ofertach złożonych w otwartych konkursach - edycja 2022
15 marca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie: www.nowosadecki.pl w zakładce Strefa urzędowa » Organizacje pozarządowe » Otwarty konkurs ofert » (Nazwa Konkursu) SĄDECKIE » BRAKI FORMALNE znajdą Państwo wykaz błędów/braków formalnych w ofertach złożonych w otwartych konkursach.   Jeżeli błędy/braki nie zostaną poprawione we...

Obrazek: Ruszył nabór do konkursu „Zdrowe SĄDECKIE” na 2022 rok!
Ruszył nabór do konkursu „Zdrowe SĄDECKIE” na 2022 rok!
3 lutego 2022 r.

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie: Zdrowe SĄDECKIE.   W 2022 r. obowiązuje OGRANICZONY TERMIN NABORU! Szczegółowe informacje w Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji...

Obrazek: DOSTĘPNOŚĆ a zlecanie zadań publicznych NGOs – szkolenie ONLINE
DOSTĘPNOŚĆ a zlecanie zadań publicznych NGOs – szkolenie ONLINE
3 lutego 2022 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla organizacji pozarządowych ONLINE na temat:  DOSTĘPNOŚĆ a zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu ustawowego dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle...

Obrazek: Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” na 2022 rok!
Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” na 2022 rok!
27 stycznia 2022 r.

Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” Zapraszamy do składania ofert w otwartych konkursach: Kulturalne SĄDECKIE, Sportowe SĄDECKIE, Eko SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE, Kocham SĄDECKIE, Srebrne SĄDECKIE.   W 2022 r. obowiązuje OGRANICZONY TERMIN NABORU! Szczegółowe informacje w Regulaminie przyznawania i rozliczania...

Obrazek: Nowy regulamin przyznawania i rozliczania dotacji w 2022 roku
Nowy regulamin przyznawania i rozliczania dotacji w 2022 roku
21 stycznia 2022 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 19 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok....

Obrazek: Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2022 rok
Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2022 rok
21 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,   Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w najbliższym czasie ogłosi otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2022 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH online
Zaproszenie do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH online
24 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH online, które odbędzie się w piątek 3 grudnia 2021 r. w godz. 9.00-11.30. Partnerem Powiatu Nowosądeckiego w realizacji wydarzenia jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Temat wiodący Forum: Wolontariat – ekonomia współdzielenia. Ważnym punktem spotkania...

Obrazek: 2022 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2022 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
23 listopada 2021 r.

Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 17 listopada 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok”. 

Obrazek: Zaproszenie do współpracy w ramach projektu - Program GŁOS OBYWATELSKI
Zaproszenie do współpracy w ramach projektu - Program GŁOS OBYWATELSKI
4 listopada 2021 r.

Instytut Karpacki rozpoczyna realizację precedensowego projektu pn.: „Program GŁOS OBYWATELSKI jako narzędzie zwiększania partycypacji społecznej” na obszarze całego regionu Sądecczyzny i siedemnastu gmin. Poszukujemy organizacji, które przyłączą się do projektu i staną się jedną z 17 NGOs kształtujących postawy...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
2 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy...

Obrazek: Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”
26 października 2021 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały 1101/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 6 października 2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji...