Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Nowy regulamin przyznawania i rozliczania dotacji w 2022 roku
Nowy regulamin przyznawania i rozliczania dotacji w 2022 roku
21 stycznia 2022 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 19 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok....

Obrazek: Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2022 rok
Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2022 rok
21 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,   Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w najbliższym czasie ogłosi otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2022 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH online
Zaproszenie do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH online
24 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH online, które odbędzie się w piątek 3 grudnia 2021 r. w godz. 9.00-11.30. Partnerem Powiatu Nowosądeckiego w realizacji wydarzenia jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Temat wiodący Forum: Wolontariat – ekonomia współdzielenia. Ważnym punktem spotkania...

Obrazek: 2022 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2022 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
23 listopada 2021 r.

Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 17 listopada 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok”. 

Obrazek: Zaproszenie do współpracy w ramach projektu - Program GŁOS OBYWATELSKI
Zaproszenie do współpracy w ramach projektu - Program GŁOS OBYWATELSKI
4 listopada 2021 r.

Instytut Karpacki rozpoczyna realizację precedensowego projektu pn.: „Program GŁOS OBYWATELSKI jako narzędzie zwiększania partycypacji społecznej” na obszarze całego regionu Sądecczyzny i siedemnastu gmin. Poszukujemy organizacji, które przyłączą się do projektu i staną się jedną z 17 NGOs kształtujących postawy...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
2 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy...

Obrazek: Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”
26 października 2021 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały 1101/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 6 października 2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji...

Obrazek: Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”
8 października 2021 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 1101/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 6 października 2021 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022. W związku z tym Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza organizacje...

Obrazek: Informacja o zbliżających się konsultacjach projektu „Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok”
Informacja o zbliżających się konsultacjach projektu „Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok”
5 października 2021 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z...

Obrazek: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowa tarczyca - drogą do równowagi hormonalnej”
Obrazek: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn: „Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”
Obrazek: Złóż ofertę do końca sierpnia i zbadaj kości mieszkańców powiatu
Złóż ofertę do końca sierpnia i zbadaj kości mieszkańców powiatu
29 lipca 2021 r.

Do 31 sierpnia można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Obrazek: Złóż ofertę do końca sierpnia i wykonaj badania tarczycy
Złóż ofertę do końca sierpnia i wykonaj badania tarczycy
29 lipca 2021 r.

Do 31 sierpnia można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowa tarczyca - drogą do równowagi hormonalnej”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego, obejmującego badanie poziomu hormonu TSH, usg tarczycy. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2021 r. Ofertę należy...

Obrazek: Ruszył II nabór do konkursu „Kulturalne SĄDECKIE”
Ruszył II nabór do konkursu „Kulturalne SĄDECKIE”
22 lipca 2021 r.

Ruszył II nabór do konkursu „Kulturalne SĄDECKIE” Zapraszamy do składania ofert!  W pozostałych otwartych konkursach środki finansowe zostały wyczerpane.  Obowiązuje OGRANICZONY TERMIN NABORU! Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2021 r.  Szczegółowe informacje w Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji... ...

Obrazek: Ruszył II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” w 2021 roku!
Ruszył II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” w 2021 roku!
24 maja 2021 r.

Ruszył II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” Zapraszamy do składania ofert w otwartych konkursach: Sportowe SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE, Eko SĄDECKIE, Kocham SĄDECKIE,   W pozostałych otwartych konkursach środki finansowe zostały wyczerpane.  W 2021 r. obowiązuje OGRANICZONY TERMIN NABORU! Szczegółowe informacje...

Obrazek: KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2021
KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2021
17 maja 2021 r.

Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych! – Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju...

Obrazek: Wydarzenie online - premiera publikacji poświęconej metodzie aktywizacji lokalnych środowisk na rzecz dobra wspólnego
Wydarzenie online - premiera publikacji poświęconej metodzie aktywizacji lokalnych środowisk na rzecz dobra wspólnego
19 kwietnia 2021 r.

Lokalnie, razem i skutecznie – tak działają organizacje pozarządowe, firmy, samorządy i inne podmioty połączone misją programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.  26 kwietnia w czasie wydarzenia online odbędzie się premiera publikacji poświęconej metodzie aktywizacji lokalnych środowisk na rzecz...