Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: 2024 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2024 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
5 grudnia 2023 r.

Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 30 listopada 2023 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok”.  

Obrazek: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
29 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie  Nowosadeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14...

Obrazek: Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
24 listopada 2023 r.

8 grudnia 2023 r. od godziny 10:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 33, w Sali Obrad odbędzie się spotkanie informacyjne dot. rozwoju usług i ekonomii społecznej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji działających na rzecz aktywnej integracji oraz włączenia społecznego z...

Obrazek: OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w 2024 r.
OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w 2024 r.
23 listopada 2023 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zaproszenie do udziału w FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
16 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w POWIATOWYM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, które odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia 2023 r. w godz. 12.00-15.30 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.  Temat wiodący Forum: Główne problemy i wyzwania w zakresie współpracy zorganizacjami pozarządowymi, opartej na...

Obrazek: Rusza pierwsza edycja konkursu grantowego POP Fund
Rusza pierwsza edycja konkursu grantowego POP Fund
9 listopada 2023 r.

8 listopada rusza pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund). W pierwszej edycji konkursu organizacje mogą ubiegać się o kwotę do 50,000 zł na tzw. “projekty małe”. Jeszcze w tym roku planowany jest kolejny nabór na wszystkie ścieżki grantowe. Nabór wniosków do konkursu trwa do...

Obrazek: "Mamy FIOła na Małopolskę"
"Mamy FIOła na Małopolskę"
7 listopada 2023 r.

W dniach od 6 do 19 listopada 2023 roku do godziny 12.00 zapraszamy do głosowania w konkursie "Mamy FIOła na Małopolskę" FIOłek Publiczności, czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach projektu Małopolska Lokalnie 2023. Uczestnictwo w Konkursie polega na oddaniu głosu na stronie Głosowanie | Małopolska...

Obrazek: Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”
7 listopada 2023 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały Nr 1862/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 18 października 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2024
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2024
26 października 2023 r.

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy...

Obrazek: Uproszczenia formalne w działalności NGO - webinar
Uproszczenia formalne w działalności NGO - webinar
25 października 2023 r.

Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w bezpłatnym webinarium edukacyjnym.  link do ogłoszenia: https://proste.ngo/rekrutacja-na-webinarium-dotyczace-uproszczen-formalnych-w-dzialalnosci-organizacji-pozarzadowych-27-pazdziernika-2023-r/ Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Zespół OFOP „Proste prawo...

Obrazek: Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024”
20 października 2023 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 1862/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 18 października 2023 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024. W związku z tym Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza organizacje...

Obrazek: Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
13 października 2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt Współpracy Powiatu Nowosądecki z Organizacjami Pozarządowymi  na 2024 rok. W konsultacjach będą mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty...

Obrazek: IX edycja Programu Menedżerowie NGO PROMENGO
IX edycja Programu Menedżerowie NGO PROMENGO
26 września 2023 r.

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza do udziału w IX edycji Programu Menedżerowie NGO PROMENGO. Roczny kurs adresowany do kadry menedżerskiej trzeciego sektora łączący szkolenia stacjonarne, naukę online, wymianę doświadczeń oraz praktyczne wdrażanie indywidualnych rozwiązań zarządczych. W programie mogą wziąć...

Obrazek: Szkolenie pn. "Przygotuj Organizację na Zmiany"
Szkolenie pn. "Przygotuj Organizację na Zmiany"
23 sierpnia 2023 r.

Wektor-Consulting przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i  Oświatowych “CUMULUS” zaprasza do udziału w projekcie „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”, w którym Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne mogą podnieść kompetencje swoich kadr w zakresie m.in. źródeł...

Obrazek: Konkurs pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę”.
Konkurs pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę”.
21 lipca 2023 r.

Do 8 września można składać oferty w konkursie pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę". Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego „Bądź mężczyzną – zbadaj prostatę”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mężczyzn mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego...

Obrazek: Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2023
Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2023
21 lipca 2023 r.

Do 8 września można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Obrazek: Konkurs pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę”.
Konkurs pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę”.
30 czerwca 2023 r.

Do 7 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę". Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego „Bądź mężczyzną – zbadaj prostatę”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mężczyzn mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego...

Obrazek: Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2023
Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2023
30 czerwca 2023 r.

Do 7 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Obrazek: Ruszył II nabór do konkursów „....SĄDECKIE” na 2023 rok!
Ruszył II nabór do konkursów „....SĄDECKIE” na 2023 rok!
28 czerwca 2023 r.

Ruszył II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” Zapraszamy do składania ofert w  otwartych konkursach: Kulturalne SĄDECKIE, Sportowe SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE, Kocham SĄDECKIE, Srebrne SĄDECKIE.   W 2023 r. obowiązuje OGRANICZONY TERMIN NABORU! Szczegółowe informacje w Regulaminie przyznawania i...

1 2 3 4
. . .
14