Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”
14 listopada 2022 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały 1493/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 21 października 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
28 października 2022 r.

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy...

Obrazek: Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”
25 października 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 1493/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 21 października 2022 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023. W związku z tym Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza organizacje...

Obrazek: Projekt Nawigator Legislacyjny dla NGO
Projekt Nawigator Legislacyjny dla NGO
25 października 2022 r.

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio...

Obrazek: Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE
Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE
24 października 2022 r.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich - do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Na potrzeby...

Obrazek: Zaproszenie na II FESTIWAL ZDROWIA - Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu
Zaproszenie na II FESTIWAL ZDROWIA - Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu
24 października 2022 r.

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu wspólnie z GALERIĄ „TRZY KORONY” przy współpracy: Nowosądeckiego Stowarzyszenia Amazonek, Stowarzyszenia Sądeckie Forum Kobiet, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział Powiatowy w Nowym Sączu, Centrum Medycznego Mariposa, Dietetyka Katarzyny...

Obrazek: Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2022
Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2022
14 lipca 2022 r.

Do 28 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Obrazek: KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2022
KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2022
1 lipca 2022 r.

Do 15 lipca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych! – Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju...

Obrazek: II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” na 2022 rok!
II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” na 2022 rok!
1 lipca 2022 r.

Ruszył II nabór do konkursów „.........SĄDECKIE” Zapraszamy do składania ofert w otwartych konkursach: Kulturalne SĄDECKIE, Sportowe SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE. Kocham SĄDECKIE.   Obowiązuje OGRANICZONY TERMIN NABORU! Szczegółowe informacje w Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji... ...

Obrazek: Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
8 czerwca 2022 r.

Zgodnie z REGULAMINEM POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU przedstawiamy listę kandydatów na członków Rady: Ewa Bereś - POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY, Anna Biłek - STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MOCHNACZCE WYŻNEJ, Elżbieta Bobak - KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MARCINKOWICACH, Grażyna...

Obrazek: VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”
VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”
24 maja 2022 r.

Szanowni Państwo!   Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/. Zgłoszenia do 31 maja 2022...

Obrazek: Zaproszenie Wojewody Małopolskiego do złożenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Zaproszenie Wojewody Małopolskiego do złożenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy
20 maja 2022 r.

Szanowni Państwo, Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.; ustawa z dnia 12 marca...

Obrazek: Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne tarczycy dla kobiet i ich rodzin z powiatu nowosądeckiego
Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne tarczycy dla kobiet i ich rodzin z powiatu nowosądeckiego
13 maja 2022 r.

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet prowadzi działalność na rzecz podniesienia świadomości kobiet z terenu POWIATU NOWOSĄDECKIEGO w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego. W bieżącym roku Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet w Nowym Sączu...

Obrazek: Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
12 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,   Uchwałą nr 119/XII/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. (dostępną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu www.nowosadecki.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe » Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwaliła Regulamin określający tryb...

Obrazek: Seminarium informacyjne nt. projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”
Seminarium informacyjne nt. projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”
20 kwietnia 2022 r.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z projektem „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”, zaprezentowanym na stronie www.opieka.owop.org.pl. Model polega na dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych oraz włączeniu...

Obrazek: Profilaktyczne badania mammograficzne realizowane w ramach zadania pn. „Profilaktyka raka piersi” - konkurs „Zdrowe SĄDECKIE”
Profilaktyczne badania mammograficzne realizowane w ramach zadania pn. „Profilaktyka raka piersi” - konkurs „Zdrowe SĄDECKIE”
12 kwietnia 2022 r.

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna organizuje akcję bezpłatnych, profilaktycznych badań mammograficznych w ramach realizacji zadania „Zdrowe Sądeckie” pn. „Profilaktyka raka piersi”. Zapraszamy kobiety w przedziale wiekowym od 35 do 50 i powyżej 69 roku życia z powiatu nowosądeckiego. Zapisy na badania...

Obrazek: Webinarium nt. pomocy żywnościowej dla uchodźców z Ukrainy
Webinarium nt. pomocy żywnościowej dla uchodźców z Ukrainy
5 kwietnia 2022 r.

Federacja Polskich Banków Żywności organizuje w czwartek 7 kwietnia o godzinie 15.00 webinarium dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych niosących pomoc żywnościową uchodźcom z Ukrainy.   Podczas webinarium ekspertki i eksperci Banków Żywności - doświadczone osoby, które zajmują się organizowaniem pomocy...

1 2 3 4
. . .
13