Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Szkolenie pn. "Przygotuj Organizację na Zmiany"

Wektor-Consulting przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i  Oświatowych “CUMULUS” zaprasza do udziału w projekcie „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”, w którym Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne mogą podnieść kompetencje swoich kadr w zakresie m.in. źródeł pozyskiwania środków, sporządzania wniosków konkursowych, dotacyjnych, grantowych, ich rozliczania, sprawozdawczości, a także aspektów zamówień publicznych. W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci bezpłatnego szkolenia z perspektywy oferenta dla pracowników i członków zarządu Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz usługi doradztwa i  konsultacji eksperckich w przygotowaniu ofert przetargowych. Zajęcia są prowadzone przez akredytowanych trenerów. Wsparcie w projekcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Forma szkolenia: on-line, proponowane terminy: 2-3 września 2023, 12-14 września 2023

Ze zgłoszeniami czekamy na Państwa do 1.09.2023.

 

Kontakt: Iwona Mazurkiewicz

tel: 508 289 681

mail: imazurkiewicz.mowes@gmail.com