Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE”
Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE”
24 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do składania ofert w otwartych konkursach: Kocham SĄDECKIE, Kulturalne SĄDECKIE, Sportowe SĄDECKIE, Eko SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE, Srebrne SĄDECKIE.

Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok
Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok
20 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,   Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w najbliższym czasie ogłosi otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2020 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
17 stycznia 2020 r.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego
14 stycznia 2020 r.

16 stycznia 2020 r.   Termin spotkania: Organizatorzy informują, że spotkanie z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa wkrótce poinformujemy. Miejsce spotkania: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ...

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
10 stycznia 2020 r.

W dniu 2 stycznia Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję programu, którego celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności....

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”
30 grudnia 2019 r.

30 grudnia 2019 r.   Do 10 stycznia 2020 r. można składać oferty na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo.” To konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki.  Szczegóły w linkach: „Małopolska...

Zakończenie naboru w otwartych  konkursach ofert
Zakończenie naboru w otwartych konkursach ofert
11 grudnia 2019 r.

10 grudnia 2019 r. zakończył się nabór do otwartych konkursów „SĄDECKIE”.

„Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z&nbspOrganizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
„Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
21 listopada 2019 r.

  Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 15 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i&nbspszkolenie dla NGO z&nbspzakresu nowych wzorów ofert
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i szkolenie dla NGO z zakresu nowych wzorów ofert
18 listopada 2019 r.

Starosta Nowosądecki serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu nowosądeckiego do udziału w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33). W programie Forum przewidziano...

V Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” w Dobczycach
V Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” w Dobczycach
18 listopada 2019 r.

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów  zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję "Konteksty kultury, konteksty edukacji" w Dobczycach.  Zaproszenie skierowane jest w szczególności do animatorów kultury, menedżerów oraz lokalnych działaczy organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach...

Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok
Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok
12 listopada 2019 r.

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br. do godziny 15.59. Środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa" są przeznaczone na wydarzenia, które...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn: „Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
7 listopada 2019 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały Nr 347/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 października 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
4 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (http://nowosadecki.pl/pl/ogloszenie-2019), Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
24 października 2019 r.

Do dnia 15 listopada 2019 r. (włącznie) do godz. 15.00 można składać oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów...

Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
24 października 2019 r.

Do 31 października br. można składać oferty w konkursie pn. "Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy". Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie...

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”
17 października 2019 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 347/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 października 2019 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. W związku z tym, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza...

Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
3 października 2019 r.

Do 17 października można składać oferty w konkursie pn. "Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy". Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” - tygodnik „Newsweek Polska”
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” - tygodnik „Newsweek Polska”
5 września 2019 r.

Tygodnik „Newsweek Polska” ogłosił Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019”. Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej...

Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
27 sierpnia 2019 r.

Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

1 2 3 4
. . .
9
Następna