Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Zakończenie naboru w otwartych  konkursach ofert
Zakończenie naboru w otwartych konkursach ofert
11 grudnia 2019 r.

10 grudnia 2019 r. zakończył się nabór do otwartych konkursów „SĄDECKIE”.

„Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z&nbspOrganizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
„Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
21 listopada 2019 r.

  Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 15 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i&nbspszkolenie dla NGO z&nbspzakresu nowych wzorów ofert
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i szkolenie dla NGO z zakresu nowych wzorów ofert
18 listopada 2019 r.

Starosta Nowosądecki serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu nowosądeckiego do udziału w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33). W programie Forum przewidziano...

V Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” w Dobczycach
V Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” w Dobczycach
18 listopada 2019 r.

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów  zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję "Konteksty kultury, konteksty edukacji" w Dobczycach.  Zaproszenie skierowane jest w szczególności do animatorów kultury, menedżerów oraz lokalnych działaczy organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach...

Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok
Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok
12 listopada 2019 r.

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br. do godziny 15.59. Środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa" są przeznaczone na wydarzenia, które...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn: „Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
7 listopada 2019 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały Nr 347/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 października 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
4 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (http://nowosadecki.pl/pl/ogloszenie-2019), Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
24 października 2019 r.

Do dnia 15 listopada 2019 r. (włącznie) do godz. 15.00 można składać oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów...

Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
24 października 2019 r.

Do 31 października br. można składać oferty w konkursie pn. "Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy". Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie...

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”
17 października 2019 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 347/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 października 2019 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. W związku z tym, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza...

Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
3 października 2019 r.

Do 17 października można składać oferty w konkursie pn. "Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy". Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” - tygodnik „Newsweek Polska”
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” - tygodnik „Newsweek Polska”
5 września 2019 r.

Tygodnik „Newsweek Polska” ogłosił Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019”. Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej...

Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
27 sierpnia 2019 r.

Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

Ruszył nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r.
Ruszył nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r.
27 sierpnia 2019 r.

To już IX edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych – pokazanie najlepszych dobrych praktyk, zaprezentowanie podmiotów które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną.

Można składać wnioski o przyznanie okolicznościowych odznaczeń - Medal Św. Jana Pawła II oraz Medal 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły
Można składać wnioski o przyznanie okolicznościowych odznaczeń - Medal Św. Jana Pawła II oraz Medal 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły
9 sierpnia 2019 r.

W 2020 r. przypada 100. Rocznica urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Szereg zrealizowanych inicjatyw daje prawo do stosownego uznania zarówno osób fizycznych jak instytucji i organizacji, które pamiętały i pamiętają o tym wspaniałym człowieku. Stowarzyszenie „Pamięć Jana Pawła II” Społeczne...

Ruszył nabór w konkursie o Nagrodę „KRYSZTAŁY SOLI”, edycja XV - 2019
Ruszył nabór w konkursie o Nagrodę „KRYSZTAŁY SOLI”, edycja XV - 2019
8 sierpnia 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pożytku publicznego „Kryształy Soli”, 2019 rok. Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić do nagrody organizację,...

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”
Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”
18 lipca 2019 r.

Konkurs ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz...

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”
Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”
18 lipca 2019 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury...

Nabór do nagrody „Amicus Hominum”
Nabór do nagrody „Amicus Hominum”
19 czerwca 2019 r.

Trwa nabór do Nagrody „Amicus Hominum”. Celem tego konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych.   Termin zgłaszania kandydatur upływa...

1 2 3 4
. . .
8
Następna