Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Konkurs pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę”.

Do 8 września można składać oferty w konkursie pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę".

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego
„Bądź mężczyzną – zbadaj prostatę”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mężczyzn mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego obejmującego: badanie poziomu PSA i badanie USG prostaty.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu ofert przeznacza się środki finansowe
w wysokości 10 000,00 zł.

Okres realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2023 r.

Ofertę należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, parter, pok. 113, w terminie do dnia 8 września 2023 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania pn. „Bądź mężczyzną - zbadaj prostatę”.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są w uchwale Zarządu poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod adresem BIP Starostwa Powiatowego w Nowym SączuBIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2023 (nowosadecki.pl), a także w siedzibie Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa pok. 326, tel 18 41 41 826.

 

Pliki do pobrania