Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Nabór do otwartego konkursu ofert „Małopolska - tu technologia staje się biznesem” na 2023 r.

Trwa nabór do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Małopolska - tu technologia staje się biznesem” ogłoszonego przez Województwo Małopolskie.

 Celem konkursu jest wsparcie małopolskiej społeczności start-upowej oraz środowiska kreatywnego. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji na realizację:

  • przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe i inne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości technologicznej,
  • przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w branży kreatywnej, m.in. warsztatów tematycznych i spotkań, w tym przy wykorzystaniu potencjału miejsc pracy kreatywnej typu fablab, makerspace itp.


Wielkość wsparcia finansowego ze strony Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 8 lutego 2023 r. do godziny 16:00,
  • wersją pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 10 lutego 2023 r. do godziny 16:00.


Szczegółowe informacje nt. konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/wystartowal-otwarty-konkurs-ofert-malopolska-tu-technologia-staje-sie-biznesem-3) oraz na stronie Województwa Małopolskiego (https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2217189,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html).