Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Konkurs pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” - edycja 2022

Do 28 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”.

Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2022 r.

Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego:

  • badanie densytometryczne 1 odcinka anatomicznego,
  • badanie witaminy D3 metabolit 25(OH).


Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2022 r.

Ofertę należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, parter, pok. 113, w terminie do dnia 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są w uchwale Zarządu poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod adresem https://www.bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2022/art193.html, a także w siedzibie Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa pok. 326, tel 18 41 41 826.

Pliki do pobrania