Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

DOSTĘPNOŚĆ a zlecanie zadań publicznych NGOs – szkolenie ONLINE

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla organizacji pozarządowych ONLINE na temat: 
DOSTĘPNOŚĆ a zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym.


Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu ustawowego dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 6 września 2021 r. weszły w życie kolejne przepisy ustawy, które skutkują nowymi obowiązkami organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane z udziałem środków publicznych.


Termin szkolenia: 10 lutego 2022 r. godz. 13.00 (ok. 2 godziny)


Program szkolenia:

  1. Czym jest dostępność?
  2. Czy każde zadanie musi być dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami?
  3. Minimalne wymagania dotyczące dostępności, jak przygotować się do realizacji zadania.
  4. Dostępność w ofercie realizacji zadania publicznego.
  5.  Co zrobić w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia dostępności? Zasady stosowania dostępu alternatywnego.
  6. Rozliczenie dostępności, odpowiedzialność za niestosowanie się do wymogów.

 

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają praktyczne porady zastosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście organizowanych przez samorząd otwartych konkursach ofert.

Podstawowe informacje nt. obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdziecie Państwo w zakładkach OGŁOSZEŃ konkursów „...SĄDECKIE”
https://nowosadecki.pl/pl/otwarty-konkurs-ofert 


NABÓR TRWA!

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: ngo@nowosadecki.pl do 8 lutego 2022 r. - link umożliwiający udział otrzymają Państwo po dokonaniu zgłoszenia.

 

Prowadzący szkolenie:
Artur Gluziński. Praktyk, doświadczony szkoleniowiec. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.