Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wydarzenia i aktualności

Obrazek: Nagrody IV Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych
Nagrody IV Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych
29 stycznia 2008 r.

27 stycznia 2008r.

Wręczono nagrody w czwartej edycji Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych. Finał imprezy odbywał się w Mystkowie. W Przeglądzie brało udział 31 grup kolędniczych.

Obrazek: Obrady Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Obrady Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
29 stycznia 2008 r.

29 stycznia 2008 roku

W środę 30 stycznia 2008 r. obradować będzie Komisja Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego. Radni zajmą się przede wszystkim planem pracy na najbliższy rok...

Obrazek: Wicemarszałek Sejmu w Nawojowej
Wicemarszałek Sejmu w Nawojowej
25 stycznia 2008 r.

21 stycznia 2008r.

Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski spotkał się w Nawojowej z władzami powiatu. Rozmawiano o najważniejszych dla Sądecczyzny sprawach.

Obrazek: Babcie i dziadkowie świętują
Babcie i dziadkowie świętują
25 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008r.

Bogata oprawę i mnóstwo gości miały obchody Dnia Babci i Dziadka w Łęce w gminie Korzenna. Gościem uroczystości był m.in. wicestarosta Mieczysław Kiełbasa.

Obrazek: Noworoczne spotkanie Grybowian
Noworoczne spotkanie Grybowian
25 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008r.

Przedsiębiorcy, działacze kultury i samorządowcy zebrali się na noworocznych spotkaniu w Grybowie. Władze powiatu reprezentował na nim przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Wanatowicz.

Obrazek: Oddanie Wiejskiego Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej
Oddanie Wiejskiego Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej
25 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008r.

Starosta, senator, radni i wójt uczestniczyli w noworocznym spotkaniu w odnowionym Wiejskim Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej w gminie Korzenna.
Obrazek: O drogach na Komisji Mienia
O drogach na Komisji Mienia
25 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008r.

Planowi pracy na ten rok i inwestycjom na drogach było poświęcone posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Obrazek: Obrady Komisji Edukacji I Sportu
Obrady Komisji Edukacji I Sportu
25 stycznia 2008 r.

23 stycznia 2008r.

Na kolejnym posiedzeniu miała spotkać się dzisiaj Komisja Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 13. Przewodniczący Komisji Ryszard Poradowski przełożył jednak spotkanie na ostatni dzień stycznia.

Obrazek: Zaplanowano obrady Komisji Rewizyjnej
Zaplanowano obrady Komisji Rewizyjnej
25 stycznia 2008 r.

24 stycznia 2008r.

Na wtorek 29 stycznia zaplanowano posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego. W programie m.in. przyjęcie protokółu z kontroli procedury przyjmowania i załatwiania skarg mieszkańców przez Starostę Nowosądeckiego.

Obrazek: Twórcy nieprofesjonalni w Starostwie
Twórcy nieprofesjonalni w Starostwie
25 stycznia 2008 r.

24 stycznia 2008r.

W Starostwie spotkali się członkowie twórcy nieprofesjonalni i podjęli decyzję o utworzeniu swego stowarzyszenia.

Obrazek: Starostwie małopolscy w Nowym Sączu
Starostwie małopolscy w Nowym Sączu
25 stycznia 2008 r.

25 stycznia 2008r.

Na ostatni dzień stycznia zaplanowano w Nowym Sączu posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego. Konwentowi od kilku lat przewodniczy starosta nowosądecki Jan Golonka.

Obrazek: O pogotowiu na Komisji Zdrowia
O pogotowiu na Komisji Zdrowia
25 stycznia 2008 r.

25 stycznia 2008r.

Na środę(30 stycznia) zwołano posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu Nowosądeckiego. W całości będzie ono poświęcone sprawom pogotowia ratunkowego.

Obrazek: Unijne programy i rekrutacja – spotkanie z dyrektorami.
Unijne programy i rekrutacja – spotkanie z dyrektorami.
24 stycznia 2008 r.

18 stycznia 2008r.

O programach unijnych, ofertach konkursowych i rekrutacji mówiono na spotkaniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez powiat, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym.

Obrazek: Komisja Ochrony środowiska u pszczelarzy
Komisja Ochrony środowiska u pszczelarzy
24 stycznia 2008 r.

18 stycznia 2008r.

Problemom pszczelarstwa na Sądecczyźnie poświęcono obrady Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego. Radni odwiedzili Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik w Stróżach.

Obrazek: Noworoczne spotkanie sądeckich sołtysów.
Noworoczne spotkanie sądeckich sołtysów.
24 stycznia 2008 r.

19 stycznia 2008r.

Miłym akcentem noworocznego spotkania władz powiatu z sołtysami regionu było wręczenie Złotego Jabłka Starosty ks. Januszowi Szczypce – kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej w Przydonicy.

Obrazek: Wstępny podział powiatowych grantów dokonany
Wstępny podział powiatowych grantów dokonany
24 stycznia 2008 r.

21 stycznia 2008r.

Wstępnego podziału grantów udzielanych stowarzyszeniom i placówkom kultury przez powiat dokonała komisja złożona z radnych i dyrektorów wydziałów Starostwa. Pracom komisji przewodniczył radny Cezary Burtak.

Obrazek: Wicestarosta w ministerstwie
Wicestarosta w ministerstwie
21 stycznia 2008 r.

18 stycznia 2008r.

O Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego i sytuacji w regionie rozmawiał wicestarosta Mieczysław Kiełbasa z Jolantą Fedak – ministrem pracy i polityki społecznej.

Obrazek: Komisja Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych
Komisja Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych
18 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008 roku

O kierunkach polityki inwestycyjnej Nowego Sącza, wizerunku Sądecczyzny i propozycjach zagospodarowania Podstrefy Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego rozmawiano w czasie spotkania Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym.

Obrazek: Komisja Turystyki i Współpracy Zagranicznej
Komisja Turystyki i Współpracy Zagranicznej
18 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008r.

W szybkim tempie pracowali radni członkowie Komisji Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji radny Cezary Burtak.

Obrazek: Posiedzenie Komisji Turystyki i Współpracy Miedzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Współpracy Miedzynarodowej RPN
17 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008 roku

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbedzie się posiedzenie Komisji Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego...

1
. . .
362 363 364
. . .
365

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...