Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Osobowości Sądeckich NGO

Obrazek: Wolontariusz Roku
Wolontariusz Roku

Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu został ustanowiony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego m.in. w celu: uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych, promocji aktywnych postaw oraz oddolnych...

Obrazek: Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej
Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej

Medal ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĄDECKIEJ to odznaka honorowa przyznawana raz w roku przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. Odznaka honorowa oraz zasady jej przyznawania zostały ostatecznie określone uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 371/XXXVII/2010 z dnia 26 marca 2010 roku. W myśl tej uchwały, odznaka nadawana jest za wybitne...

Obrazek: Nagrodzone organizacje pozarządowe
Nagrodzone organizacje pozarządowe

Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu został ustanowiony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego m.in. w celu m.in.: uhonorowania organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych, podziękowania za podejmowane cenne działania....