Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Osobowości Sądeckich NGO

Obrazek: Wolontariusz Roku
Wolontariusz Roku

Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu został ustanowiony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego m.in. w celu: uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych, promocji aktywnych postaw oraz oddolnych...

Obrazek: Nagrodzone organizacje pozarządowe
Nagrodzone organizacje pozarządowe

Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu został ustanowiony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego m.in. w celu m.in.: uhonorowania organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych, podziękowania za podejmowane cenne działania....