Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Nagrodzone organizacje pozarządowe

Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu został ustanowiony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego m.in. w celu m.in.:

 • uhonorowania organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych,
 • podziękowania za podejmowane cenne działania.

 

Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach:

 • Najlepsza Inicjatywa Roku,
 • Wolontariusz Roku,
 • Młody Wolontariusz Roku,
 • Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego.
Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2023
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2023

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku Najlepszą Inicjatywą Roku 2023 uznano działalność "Grupy SIM PCK Stary Sącz", która zorganizowała I Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla wszystkich szkół podstawowych. Wydarzenie otrzymało honorowy patronat starosty nowosądeckiego, a do udziału zgłosiły się wszystkie szkoły z terenu miasta i...

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2022
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2022

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku Najlepszą Inicjatywą Roku 2022 wybrano „Grupę SIM PCK Stary Sącz” działającą przy Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, która odnosi sukcesy w pomocy humanitarnej, charytatywnej, a także Mistrzostw Pierwszej Pomocy w powiecie i województwie....

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2021
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2021

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku Najlepszą Inicjatywą Roku 2021 wybrano „Budowę Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Kosarzyskach” - prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej-Zdroju. Ośrodek dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach...

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2020
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2020

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku Ochotnicza Straż Pożarna – Grupa Ratownictwa Specjalnego w Nowym Sączu (zgłoszona przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym Sączu za akcję „Nowy Sącz szyje maseczki dla medyków”). W ramach akcji, do placówek medycznych przekazano wiele...

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2018
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2018

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku Za najlepszą inicjatywę roku uznano „Wsparcie żywnościowe oraz inne materialne dla najbardziej potrzebujących”, realizowane przez starosądecką Fundację Będzie Dobrze. 25 wolontariuszy i 7 członków zespołu Fundacji przejęło pod kuratelę ponad 970 osób dotkniętych biedą...

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2017
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2017

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku Tytuł Najlepszej Inicjatywy Roku otrzymało Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Krynica-Zdrój za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2016
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2016

Najlepsza Inicjatywa Roku Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przez Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Krynica-Zdrój.   Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu Za wieloletnią działalność na rzecz zdrowia i życia kobiet.   Wyróżnienie...

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2015
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2015

Najlepsza Inicjatywa Roku 2015 Fundacja Klub Biznesowy Tytuł inicjatywy: Stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju przedsiębiorczości. Klub Biznesowy to organizacja skupiająca przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych projektów. Działania Klubu mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju przedsiębiorczości....

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2014
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2014

Najlepsza Inicjatywa Roku 2014 Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia”. Stowarzyszenie stara się rekultywować obrzędy, obyczaje i zwyczaje ludowe. Zespół promuje region, a w szczególności muzykę, śpiew, taniec ludowy Pogórza Sądeckiego, okolic Stróż, Grybowa, Bobowej oraz folklor na wielu różnych spotkaniach, festiwalach,...

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2013
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2013

Najlepsza Inicjatywa Roku 2013 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój Tytuł inicjatywy: Wydanie 3 publikacji o miejscowości Łomnica Zdrój: Ocalić od zapomnienia, Łomnica jakiej nie znacie, Wszystkie szlaki prowadzą do Łomnicy.   Najlepsza Inicjatywa Roku 2013 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich...

Obrazek: Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2012
Organizacje pozarządowe nagrodzone w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu za rok 2012

Najlepsza Inicjatywa Roku 2012 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Wsi Zarzecze.  Tytuł inicjatywy: Przejęcie do prowadzenia zagrożonej likwidacją Szkoły Podstawowej w Zarzeczu i zorganizowanie na potrzeby szkoły I Festynu „Razem możemy więcej”.   Wyróżnienie Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym...