Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wolontariusz Roku

Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu został ustanowiony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego m.in. w celu:

  • uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych,
  • promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój Sądecczyzny,
  • podziękowania za podejmowane cenne działania.

 

Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach:

  • Najlepsza Inicjatywa Roku,
  • Wolontariusz Roku,
  • Młody Wolontariusz Roku,
  • Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego.
Obrazek: Wolontariusz Roku 2022
Wolontariusz Roku 2022

W kategorii Wolontariusz Roku Tytuł Wolontariusza Roku 2022 uzyskała Iwona Romaniak – prezes Fundacji Bratnia Dusza w Krynicy-Zdroju, w latach wcześniejszych działała w Fundacji Braterstwo. Swoją bezinteresowną pomoc kieruje do Polaków mieszających na Ukrainie. Po ataku Rosji na wschodnią Ukrainę w 2014 roku odwiedziła...

Obrazek: Wolontariusz Roku 2021
Wolontariusz Roku 2021

W kategorii Wolontariusz Roku Tytuł Wolontariusza Roku 2021 uzyskał Jan Mrówka – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku, członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu. Aktywnie działa w komisji ds. młodzieży. Angażuje się w organizowanie wielu turniejów sportowych dla młodzieży strażackiej....

Obrazek: Wolontariusz Roku 2020
Wolontariusz Roku 2020

W kategorii Wolontariusz Roku Tytuł Wolontariusza Roku 2020 uzyskała Małgorzata Surowiak – działająca w Stowarzyszeniu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu. Jest autorką wielu inicjatyw skierowanych do uczniów oraz społeczności lokalnej. Od 15 lat współorganizuje akcję charytatywną „Serce-Sercu”...

Obrazek: Wolontariusz Roku 2019
Wolontariusz Roku 2019

W kategorii Wolontariusz Roku Tytuł Wolontariusza Roku przyznano Wiesławowi Piotrowskiemu. Wiesław Piotrowski został zgłoszony przez Fundację „Będzie Dobrze”, której Prezesem jest Pani Anna Pych. Pan Wiesław jest wolontariuszem od 2013 roku. Bierze czynny udział we wszystkich organizowanych przez Fundację akcjach. W roku...

Obrazek: Wolontariusz Roku 2018
Wolontariusz Roku 2018

W kategorii Wolontariusz Roku Tytuł Wolontariusza Roku przyznano Jolancie Adamczyk ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom" w Piwnicznej-Zdroju. Działa w tej organizacji charytatywnie od 2008 r. Angażuje się wraz z rodziną w budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych...

Obrazek: Wolontariusz Roku 2017
Wolontariusz Roku 2017

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku Tytuł Najlepszej Inicjatywy Roku otrzymało Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Krynica-Zdrój za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.   W kategorii Wolontariusz Roku Tytuł Wolontariusza Roku 2016 uzyskała Maria Tokarczyk działająca na rzecz m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Osób...

Obrazek: Wolontariusz Roku 2016
Wolontariusz Roku 2016

Wolontariusz Roku Maria Tokarczyk zgłoszona i działająca na rzecz m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”, Za bezinteresowne działania podejmowane na rzecz innych w ramach wolontariatu.   Młody Wolontariusz Roku Dominika Ostrówka zgłoszona przez Szkolny Klub Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im....

Obrazek: Wolontariusz Roku 2015
Wolontariusz Roku 2015

Wolontarusz Roku Wojciech Lasek – jeden z założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”. Autor i współreżyser kabaretu „Gumowe Ucho”. Pomysłodawca , organizator koncertu „Znani i lubiani grają i śpiewają dla Gniazda” oraz „Koncertu Wdzięczności”.  Współorganizator Dnia Seniora oraz...

Obrazek: Wolontariusz Roku 2014
Wolontariusz Roku 2014

Wolontariusz Roku Artur Niemczyk - działa na rzecz Małopolskiej Fundacji Przyjaźni Polsko - Ukraińsko - Słowackiej „Braterstwo” w Krynicy Zdroju. W ramach swojej działalności pozyskuje m.in. środki finansowe umożliwiające wysyłanie grup dzieci z najbiedniejszych rodzin z m. Żegiestów na wakacje nad morzem. Ponadto w 2014 roku...

Obrazek: Wolontariusz Roku 2013
Wolontariusz Roku 2013

Wolontariusz Roku Michał Szymczyk – jeden z założycieli Stowarzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów „Sposób Na Życie”. Jego działalność na rzecz Stowarzyszenia przyczynia się do uatrakcyjnienia wolnego czasu osób niepełnosprawnych a także monitorowania ich stanu zdrowia poprzez przeprowadzanie...

Obrazek: Wolontariusz Roku 2012
Wolontariusz Roku 2012

Wolontariusz Roku Adam Mazur – W latach 1990-1994 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. W latach 1990-1996 Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. W latach 1998-2014 Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego. Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Prezes Towarzystwa Polsko-Słowackiego, Prezes Akcji...