Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w najbliższym czasie ogłosi otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2020 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej w trybie ww. ustawy.

Komisje konkursowe do opiniowania ofert będą działać na zasadach określonych w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 (do wglądu: https://nowosadecki.pl/pl/2020-r-program-wspolpracy-powiatu-nowosadeckiego-z-organizacjami) oraz w Regulaminie określającym zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (do wglądu: https://nowosadecki.pl/pl/regulamin-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-ii) w trybie ciągłym (przez cały rok).

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie.

 

Komisje konkursowe zostaną powołane do oceny ofert we wszystkich Konkursach:

KULTURALNE SĄDECKIE – EDYCJA 2020,
SPORTOWE SĄDECKIE – EDYCJA 2020,
ZDROWE SĄDECKIE – EDYCJA 2020,
EKO SĄDECKIE – EDYCJA 2020,
BEZPIECZNE SĄDECKIE – EDYCJA 2020,
KOCHAM SĄDECKIE – EDYCJA 2020,
SREBRNE SĄDECKIE – EDYCJA 2020,
ŚWIADOMY KONSUMENT – EDYCJA 2020,

 

Zgłoszenia do komisji prosimy składać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą lub e-mailem w terminie do 3 lutego 2020 r. na adres:

 

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: ngo@nowosadecki.pl 

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 41 41 832.

Pliki do pobrania