Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

W dniu 2 stycznia Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję programu, którego celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności. Wszyscy organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej już od 2 stycznia 2020 roku mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa. Pula środków przeznaczonych na realizację konkursowych pomysłów wynosi 500 tys. zł.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

  • wydarzeń i spotkań technologicznych takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe itp.,
  • wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

 

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:

  • podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,
  • podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.

 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1705447,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html.

 

Kontakt w sprawie konkursu:
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. 12 63 03 475
e-mail: malgorzata.kwiecien@umwm.malopolska.pl

 

Nabór ofert trwa do 24 stycznia do godz. 16:00.

W dniu 14 stycznia br. o godz. 11:00 (Kraków, ul. Racławicka 56, s. 414) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi – serdecznie zachęcamy do udziału w nim wszystkich zainteresowanych, ponieważ omawiane będą szczegółowo wszystkie wytyczne i dokumenty dotyczące konkursu. Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym są proszeni o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz dostępny pod adresem: https://www.malopolska.pl/spotkanie_informacyjne.