Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu powołana została na okres 3-letniej kadencji 2022-2024 Uchwałą Nr 1417/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. W jej skład wchodzą:

 

Przedstawiciele Rady Powiatu:

  1. Antoni Poręba
  2. Maria Barbara Szarota 

 

Przedstawiciele Zarządu Powiatu:

  1. Antoni Koszyk
  2. Edward Ciągło

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. Anna Biłek – Przedstawicielka Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Mochnaczce Wyżnej
  2. Elżbieta Bobak – Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach
  3. Grażyna Cempa-Pulit – Przedstawicielka Nowosądeckiego Terenowego Związku Piłki Siatkowej w Nowym Sączu
  4. Bożena Kiemystowicz – Przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu

 

 

I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - listopad 2022 r.

https://nowosadecki.pl/pl/nowa-rada-pozytku-i-gigantyczna-kwota-do-wziecia-przez-organizac 


 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019-2021

https://nowosadecki.pl/pl/powiatowa-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-2019-2021

Pliki do pobrania