Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Nowa Rada Pożytku i gigantyczna kwota do wzięcia przez organizacje pozarządowe!

14 listopada 2022 r.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył dzisiaj akty powołania członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu. Poprzednia kadencja Rady zakończyła się w czerwcu tego roku.

W skład PRDPP VI kadencji wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło, radni powiatowi – Maria Barbara Szarota i Antoni Poręba oraz przedstawiciele sektora NGO - Anna Biłek (Stowarzyszenie KGW w Mochnaczce Wyżnej), Elżbieta Bobak (KGW w Marcinkowicach), Grażyna Cempa Pulit (Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej) i Barbara Kiemystowicz (Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu).

- Na naszym terenie działa ponad dziewięćset organizacji pozarządowych - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Świadczy to o wielkiej aktywności społecznej mieszkańców Sądecczyzny. Jako władze samorządowe pomagamy w realizacji inicjatyw służących między innymi rozwojowi kultury, sportu, ochronie zabytków, podnoszeniu bezpieczeństwa, dbaniu o zdrowie i ekologię. Widzimy, jak duże jest zainteresowanie środkami, które z roku na rok przekazujemy do dyspozycji organizacji pozarządowych. Dlatego w przyszłym roku postanowiliśmy zwiększyć o 50 procent pulę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Organizacje startujące w naszych  konkursach będą więc miały do dyspozycji w sumie aż 898 120 złotych! Widzimy, że takie działania przynoszą efekty. Dzięki nim rozwijają się społeczności lokalne.

Podczas dzisiejszego spotkania wybrano przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu. Starosta Marek Kwiatkowski rekomendował na to stanowisko członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edwarda Ciągło. Wiceprzewodniczącą została Grażyna Cempa Pulit, a sekretarzem - Elżbieta Bobak.

Spotkanie prowadziła Justyna Tokarczyk - dyrektor Biura Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, która przedstawiła projekt Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na przyszły rok, a także szczegóły dotyczące aplikowania o środki, o których mówił starosta Marek Kwiatkowski. 

- Omawiając relacje między samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi należy stwierdzić, że najważniejszym dokumentem ustalającym zasady wzajemnych relacji jest program współpracy, którego charakter został określony w art. 5a ust. 1 ustawy. Program, o którym mowa, uchwalany jest corocznie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych konsultacjach społecznych i opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zaznaczyć należy, że program, o którym mowa w przywołanym przepisie ma charakter obligatoryjny. Musi być przyjęty Uchwałą Rady Powiatu do 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. W ramach programu określane są kwestie dotyczące współpracy finansowej i pozafinansowej. W ramach finansowej współpracy, warto przypomnieć że organizacje pozarządowe mogą starać się o dotację w kilku konkursach, w tym: Kulturalne Sądeckie, Sportowe Sądeckie, Zdrowe Sądeckie, EKO Sądeckie, Bezpieczne Sądecki, Kocham Sądeckie, Srebrne Sądeckie, a także prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach – mówiła dyrektor Justyna Tokarczyk. W każdym z tych konkursów, decyzją starosty Marka Kwiatkowskiego i Zarządu Powiatu, w projekcie Uchwały Budżetowej zaplanowane zostały znaczące zwiększenia środków. Oczywiście to na razie projekt – ponieważ budżet musi przegłosować Rada Powiatu Nowosądeckiego.

Podczas spotkania, zebrani pozytywnie zaopiniowali projekt Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r., który do 9 listopada br. był poddany konsultacjom społecznym.

Fot. Maria Olszowska

 

 

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...