Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Do dnia 15 listopada 2019 r. (włącznie) do godz. 15.00 można składać oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2020 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście, bądź przesłanie drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. (włącznie) do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje: http://nowosadecki.pl/pl/ogloszenie-2019