Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 347/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 października 2019 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
W związku z tym, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do włączenia się w proces wypracowania ostatecznej wersji dokumentu poprzez zgłaszanie uwag.

Konsultacje społeczne trwają do 4 listopada 2019 r.

Uwagi (wg załączonego wzoru formularza) do projektu Programu można zgłaszać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ngo@nowosadecki.pl

- faksem: 18 41 41 600

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz,

- osobiście: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 331, tel. 18 4141832.

 

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Pliki do pobrania