Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2021

Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych!


– Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia - wspierając starszych w domach pomocy społecznej, sprzątając zanieczyszczone tereny, pomagając uczniom czy dzieciom z domów dziecka, opiekując się zwierzętami w schroniskach czy organizując koncerty i akcje charytatywne. W ostatnim czasie służyli szeroką pomocą w zwalczaniu skutków pandemii. Takie działania należy dostrzegać i doceniać! – mówi Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski.

O nagrody można się starać w czterech kategoriach:

  • Najlepsza Inicjatywa Roku,
  • Wolontariusz Roku,
  • Młody Wolontariusz Roku,
  • Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego

 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i fizyczne (instytucje, mieszkańcy) działające na terenie powiatu nowosądeckiego.

Wniosek musi zawierać:

  • wskazanie kategorii w jakiej wnioskuje się o Nagrodę,
  • informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy),
  • informacje o kandydacie do Nagrody (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, wiek),
  • uzasadnienie osiągnięć kandydata.
  • wniosek o przyznanie Nagrody może zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia kandydata /recenzje, opinie, akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa itp/.

 

W tym roku na szczególną uwagę zasługują ponownie działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i wolontariuszy mające na celu wsparcie służb medycznych na polu codziennej walki z koronawirusem.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2021 r.


Wniosek należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
z podaniem kategorii Nagrody

SZCZEGÓŁY ZAWARTE SĄ W REGULAMINIE KONKURSU DOSTĘPNYM TUTAJ.

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA WNIOSKÓW!

Pliki do pobrania