Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zdrowe SĄDECKIE – EDYCJA 2024 - I nabór - udzielone dotacje w ramach otwartego konkursu ofert

1 marca 2024 r.

 

 

Zgodnie z § 10-12 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji prosimy dokonać aktualizacji oferty
za pośrednictwem GENERATORA dostępnego na stronie internetowej pod adresem: eNGO.nowosadecki.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem Zdrowia i Spraw Obywatelskich, tel. 18/41 41 826.

 

 

W 2024 roku na realizację zadań w ramach Konkursu Zdrowe SĄDECKIE – EDYCJA 2024  przeznaczono środki finansowe w wysokości 32 000 zł.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 28 lutego 2024 r. po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 9 zadań na łączną kwotę 
24 200 zł.

 

 

 

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” w Nowym Sączu 

Nazwa zadania: Punkt Konsultacyjny diagnostyczno-terapeutyczny dla osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin 

Przyznana dotacja w wysokości: 3 000

 

 

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet w Nowym Sączu 

Nazwa zadania: Profilaktyka w chorobach tarczycy – wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia 

Przyznana dotacja w wysokości: 3 000 

 

 

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu 

Nazwa zadania: Profilaktyka raka piersi

Przyznana dotacja w wysokości: 3 500 

 

 

Fundacja Po Zdrowie Do Natury w Kamiannej 

Nazwa zadania: Cykl prelekcji pt. „Znaczenie jakości produktów pszczelich” 

Przyznana dotacja w wysokości: 3 000

 

 

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu 

Nazwa zadania: Ratuj odważnie, ale rozważnie 

Przyznana dotacja w wysokości: 1 000

 

 

Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy‑Zdroju 

Nazwa zadania: Nic nad zdrowie 

Przyznana dotacja w wysokości: 1 200 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Librantowej 

Nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zajęcia sportowe na wolnym powietrzu w formie gier terenowych IV

Przyznana dotacja w wysokości: 3 000 

 

 

Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa w Chomranicach 

Nazwa zadania: W pełni życia w pełni sił - III edycja wyjazdu prozdrowotnego dla seniorów z terenu powiatu nowosądeckiego na termy lecznicze do Bukowiny Tatrzańskiej 

Przyznana dotacja w wysokości: 3 500

 

 

Fundacja Sądecka w Niskowej 

Nazwa zadania: O zdrowiu Sądeczan 

Przyznana dotacja w wysokości: 3 000 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania