Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zdrowe SĄDECKIE – EDYCJA 2024 - I nabór - nieudzielone dotacje w ramach otwartego konkursu ofert

1 marca 2024 r.

 

Stowarzyszenie Virtus w Nowym Sączu

Nazwa zadania: Twoje zdrowie zaczyna się w głowie - szkolenie o zdrowiu psychicznym

Dotacja nieprzyznana: oferta nie uzyskała wymaganej liczby punktów

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PROACTIVE w Mochnaczce Niżnej

Nazwa zadania: Zdrowy i Świadomy Sądecki Senior

Dotacja nieprzyznana: oferta nie uzyskała wymaganej liczby punktów

 

Fundacja KRÓLEWSKIE PSZCZÓŁKOWO w Królowej Górnej

Nazwa zadania: Apiterapia wsparciem dla zdrowia

Dotacja nieprzyznana: oferta nie uzyskała wymaganej liczby punktów

 

 

Fundacja StwardnienieRozsiane.Info w Gdyni

Nazwa zadania: "(Nie)widzialni" w Powiecie Nowosądeckim - 2024

Dotacja nieprzyznana: oferta nie uzyskała wymaganej liczby punktów

 

Pliki do pobrania