Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Z wizytą u Zawiszy Czarnego

Przebieg trasy: Bartkowa – Wiesiółka – Rożnów (centrum) – Beluarda i ZamekTarnowskich (ruiny) – Zamek Gryfitów  (Zawisza Czarny) – Zapora – Bartkowa

Długość trasy: 14,5 km

 

Wyruszamy z przed DW „Stalownik” główną drogą w kierunku Rożnowa. Pierwszy fragment prowadzi wzdłuż brzegu Jeziora Rożnowskiego, jednak zwarty pas drzew, ogranicza widoczność. Po około 2 km odbijamy w prawo i rozpoczynamy wspinaczkę na grzbiet. oddzielający Bartkową od Rożnowa. Pojawiają się pojedyncze zabudowania i więcej otwartej przestrzeni dzięki czemu po lewej mamy coraz ładniejszy widok na jezioro. Dojeżdżamy do rozwidlenia, skąd w prawo odchodzi lokalna drogą w kierunku Majdanu i Bartkowej-Posadowej. Nią biegnie niebieski szlak PTTK prowadzący z Rożnowa przez całe Pogórze Rożnowskie aż do Ciężkowic. Główna droga skręca w tym miejscu w lewo, natomiast my kierujemy się na lokalną drogę z charakterystycznym na początku spowalniaczem, która przyjmuje kierunek bardziej północny. Wąska i kręta, dość szybko opada w dół. Dojeżdżamy do rozwidlenia na którym skręcamy w prawo i już po chwili jedziemy wśród zabudowań należących do Rożnowa. Droga prowadzi wzdłuż małego potoku, aż dojeżdżamy do głównej drogi prowadzącej przez Rożnów w kierunku na Roztokę-Brzeziny. My skręcamy w lewo i kierujemy się w kierunku najstarszej części Rożnowa. Wzdłuż drogi, po jej prawej stronie, mijamy wiekowe dęby, pomniki przyrody i już znajdujemy się obok ruin XVI-wiecznego zamku Tarnowskich, oraz beluardy, będącej fragmentem fortyfikacji zamkowych. Ścieżką docieramy do dziedzińca zamkowego i zaglądamy do wnętrza. A tam niespodzianka, bo pod stropem, jak dobrze wytężyć wzrok znalazły sobie siedlisko nietoperze. Wracamy na drogę zerkając na prawo w kierunku klasycystycznej, z ładnie odnowioną elewacją, budowli, dworu Stadnickich. Droga zaczyna dość ostro piąć się w górę, mijamy duży parking nad którym góruje zabytkowy, drewniany kościół i na rozwidleniu kierujemy się prosto w kierunku zapory. Kilkadziesiąt metrów dalej mijamy ruiny zamku Gryfitów, którego kolejnym właścicielem był znany na całą Europę rycerz Zawisza Czarny i mając po lewej w dole jezioro, a po prawej dolinę Dunajca docieramy do końca cypla zwanego Łaziska. To tu w najwęższym miejscu, między wzgórzem Łaziska, a Ostrą Górą w roku 1935 a 1941 została wybudowana wielka zapora, której głównym celem było zabezpieczenie przed licznymi powodziami terenów leżących nad Dunajcem w jego dolnym biegu. Wracamy na główną drogę i rozpoczynamy ostatni etap, naszej krótkiej wycieczki. Jego pierwszy fragment to ponad dwukilometrowy podjazd, z pięknymi widokami w kierunku doliny Dunajca poniżej zapory. Rozpoczyna się długi zjazd, po kilkuset metrach znajdujemy się w znanym już miejscu, gdzie skręcaliśmy w lokalną drogę prowadzącą do centrum Rożnowa , a my już znaną trasą rozpoczynamy szybką jazdę do punktu startu. Długość trasy tej krótkiej, ale bardzo atrakcyjnej pod wieloma względami wycieczki wynosi blisko 15 km.