Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

XII Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się 18 października 2018 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zgodnie z programem:

I część – plenarna:

  1. Otwarcie Subregionalnego Forum NGO. Powitanie Gości.
  2. Wystąpienie Starosty Nowosądeckiego, Marka Pławiaka oraz  przedstawicieli Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.  
  3. Wystąpienie Przedstawiciela Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Roczny Program Współpracy samorządu województwa  z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 
  4. Przedstawienie projektu Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Subregion Sądecki..
  5. Rozstrzygnięcie Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. 
  6. Konsultacja projektu Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. 
  7. Integracja środowiska NGO – wymiana dobrych praktyk.
  8. Formalnoprawne aspekty działania organizacji pozarządowych – wybrane zagadnienia.
  9. Zakończenie.

 

 

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się Subregionalne Forum NGO. Podczas spotkania z przedstawicielami blisko 100 organizacji pozarządowych starosta nowosądecki Marek Pławiak nagrodził zwycięzców konkursu na Najlepszą Inicjatywę Roku oraz Wolontariusza Roku 2017. Towarzyszyli mu wicestarosta Antoni Koszyk i członek Zarządu Powiatu Marian Ryba.

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku

Za najlepszą inicjatywę roku uznano „Wsparcie żywnościowe oraz inne materialne dla najbardziej potrzebujących”, realizowane przez starosądecką Fundację Będzie Dobrze. 25 wolontariuszy i 7 członków zespołu Fundacji przejęło pod kuratelę ponad 970 osób dotkniętych biedą i odosobnieniem. Raz w miesiącu wydają im żywność. Prócz tego wsparcia zbierane są ubranka, zabawki, sprzęt AGD i meble, które trafiają do potrzebujących. W 2017 r. były to m.in. 52 łóżka, 35 szaf, pięć lodówek, dwie kanapy, 200 żelazek i dwie pralki.

 

W kategorii Wolontariusz Roku

Tytuł Wolontariusza Roku przyznano Jolancie Adamczyk ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom" w Piwnicznej-Zdroju. Działa w tej organizacji charytatywnie od 2008 r. Angażuje się wraz z rodziną w budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach. Organizuje spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, Piknik Wdzięczności, spotkanie ze św. Mikołajem). Prowadzi warsztaty terapeutyczne dla młodzieży niepełnosprawnej. Jest inicjatorką wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami.


Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Zuzannie Długosz, działającej na rzecz projektu "Odkryj Beskid".

W kategorii Młody Wolontariusz Roku

Młodymi Wolontariuszami Roku zostały Anna Olejarz – opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu i Julia Bocheńska z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.

Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego

Nagrodę specjalną starosty nowosądeckiego otrzymał Władysław Obrzut ze Stowarzyszenia Regionalnego "Kowalnia" w Stróżach. Od 18 lat prowadzi zespół muzyczny i śpiewaczy. Jest współorganizatorem teatru obrzędowego oraz kabaretu "sześćdziesiątka". Wspomaga muzycznie koła gospodyń wiejskich w Kąclowej, Siołkowej, Cieniawie i Ptaszkowej. Promuje pogórzańskie obrzędy weselne. Jest w gronie najlepszych muzyków grających na heligonce na Sądecczyźnie. W 2017 r. został odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Nagrodę specjalną odebrał też Stanisław Szpyrka – trener piłki nożnej młodzików Akademii Kolejarz Stróże. W ramach organizacji Only Futbol prowadzi m.in. szkolenia dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego.

 

 

Fot. Paweł Szeliga

Pliki do pobrania