Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

XI Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się 6 października 2017 r. w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu (ul. Daszyńskiego 19)  zgodnie z programem:

I część – plenarna:

  1. Otwarcie Forum.
  2. Powitanie Gości – Starosta Nowosądecki Marek Pławiak.
  3. Rozstrzygnięcie Konkursu w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu.
  4. Informacja nt. Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Joanna Jahn – Machowska Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
  5. Animacja – współpraca wewnątrz trzeciego sektora – Ewa Chromniak Prezeska Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie.
  6. Uruchomienie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok – Andrzej Zarych Dyrektor Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
  7. Dyskusja.

 

II część – integracyjna na terenie internatu:

  1. Występ Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu”.
  2. Zakończenie Forum.

 

Podczas XI Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk i członek Zarządu Marian Ryba wręczyli nagrody finansowe w konkursie na Wolontariusza Roku 2016 i dla Najlepszej Inicjatywy Roku 2016.

- Jestem dumny, że na Sądecczyźnie jest tak wiele osób, które bezinteresownie pomagają potrzebującym - powiedział starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Pomimo swoich obowiązków i pracy zawodowej znajdujecie czas i siłę, aby wspierać innych. Bierzecie udział w wielu przedsięwzięciach, pomagacie najmłodszym, seniorom i osobom niepełnosprawnym. Wasze inicjatywy często wychodzą poza małą ojczyznę i mobilizują do pracy mieszkańców naszego kraju. Dzisiaj dziękuję za Wasze zaangażowanie i liczę na dalsze wsparcie.

 

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku

Tytuł Najlepszej Inicjatywy Roku otrzymało Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Krynica-Zdrój za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

W kategorii Wolontariusz Roku

Tytuł Wolontariusza Roku 2016 uzyskała Maria Tokarczyk działająca na rzecz m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”, za bezinteresowne działania podejmowane na rzecz innych w ramach wolontariatu.

 

W kategorii Młody Wolontariusz Roku

Tytuł Młodego Wolontariusza Roku 2016 został przyznany Dominice Ostrówce – absolwentce Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu oraz Gabrieli Porębskiej - uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu za bezinteresowne działania podejmowane na rzecz innych w ramach wolontariatu.

 

Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego

Starosta przyznał też specjalną nagrodę dla Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu za wieloletnią działalność na rzecz zdrowia i życia kobiet.

Wyróżnienie Starosty Nowosądeckiego otrzymało Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” za aktywne działania podejmowane na rzecz rozwoju wspólnoty społeczności lokalnej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 

 

Fot. Maria Olszowska