Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Rok urodzenia: 1960

Wykształcenie: wyższe, absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska; w 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu w zakresie psychologii relacji z klientem.

Miasto: Grybów

Zawód i miejsce pracy: Wicestarosta Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa: W latach 1991-1998 Radny Rady Miejskiej w Grybowie.
W latach 1998-2002 Radny I kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
W latach 1991 – 2001  dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie.
Od 2002 roku Kierownik Referatu Budownictwa Geodezji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Grybowie.
W latach 2007-2010 Zastępca Burmistrza Miasta Grybowa. 
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Członka Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Radny Powiatu Nowosądeckiego V kadencji podczas której pełnił funkcje Wicestarosty Nowosądeckiego, Członka Komisji Polityki Społecznej RPN, Członka Komisji Statutowej RPN oraz Członka Komisji Budżetowej RPN. Podczas V kadencji RPN Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Oceniającej wnioski w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.  Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu. Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.
Obecnie Wicestarosta Nowosądecki. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje ponadto funkcje: Członka Komisji Budżetowej, Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Polityki Społecznej oraz Członka Komisji Mienia i Infrastruktury.  Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Do 1.02.2023 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

Rodzina: żonaty, pięcioro dzieci

Hobby: sport i taniec