Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Rok urodzenia: 1960

Wykształcenie: wyższe, absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska; w 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu w zakresie psychologii relacji z klientem.

Miasto: Grybów

Zawód i miejsce pracy: Wicestarosta Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa: 

W latach 1991-1998 Radny Rady Miejskiej w Grybowie. W latach 1998-2002 Radny I kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego. W latach 1991 – 2001 dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie. Od 2002 roku Kierownik Referatu Budownictwa Geodezji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Grybowie. W latach 2007-2010 Zastępca Burmistrza Miasta Grybowa.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, podczas której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN oraz członka Komisji Turystyki i Sportu RPN.
Radny Powiatu Nowosądeckiego V kadencji podczas której pełnił funkcję wicestarosty Nowosądeckiego, członka Komisji Polityki Społecznej RPN, członka Komisji Statutowej RPN oraz członka Komisji Budżetowej RPN. Podczas V kadencji RPN przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Komisji oceniającej wnioski w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Podczas V kadencji RPN pełnił także funkcję członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu, przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.
W VI kadencji RPN Wicestarosta Nowosądecki. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawował ponadto funkcje: członka Komisji Budżetowej RPN, członka Komisji Edukacji RPN, członka Komisji Polityki Społecznej RPN oraz członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN.
W czasie trwania VI kadencji RPN przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Do 1.02.2023 r. sprawował funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.
Przedstawiciel Zarządu w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Obecnie Wicestarosta Nowosądecki VII kadencji RPN.

Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Rodzina: żonaty, pięcioro dzieci

Hobby: sport i taniec