Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni

Poprawę stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej przyniesie realizacja projektu „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, jaki właśnie zaczął realizować Powiat Nowosądecki.

Projekt dotyczy poprawy stanu bezpieczeństwa w zakresie czynnej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i Okresu Stara Lubovnia poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb ochotniczych straży pożarnych – mówi Ryszard Poradowski, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Są to m.in. motopompy, agregaty prądotwórcze , pilarki, zestawy ratownictwa medycznego, ponton i deska lodowa. Wszystko to będzie uzupełniać wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Nie będzie jednak zalegać w magazynie, lecz zostanie za darmo udostępniane Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

Ten sprzęt ma służyć strażakom do szkoleń i akcji ratowniczych – w ten sposób przyczyni się do podniesienia poziomy bezpieczeństwa mieszkańców i wypoczywających u nas turystów – tłumaczy Jan Golonka, starosta nowosądecki.

Poprzez to, że wyposażenie będzie w rękach jednostek OSP, będzie bliżej miejsc akcji. Taka forma rozczłonkowanego powiatowego magazynu sprzętu ratowniczego sprawdziłą się wyśmienicie w ostatnich latach. Zwłaszcza w czasie klęsk żywiołowych.

Dodatkowo w ramach projektu 120 strażaków OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz 30 z terenu Starej Lubovni na specjalnych kursach podniesie swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz działań przeciwpowodziowych.
Poprawa stanu wyposażenia technicznego, wspólne ćwiczenia i szkolenia przyczynią się również do transgranicznego skorelowania działań jednostek straży pożarnej, a tym samym do poprawy koordynacji i skuteczności wspólnych interwencji w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych po obu stronach granicy.

Jakość takiego współdziałania widać przy zagrożeniach dotyczących terenu obu państw, choćby związanych z rzeką Poprad – dodaje Ryszard Poradowski.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rezcpospolita Polska - Republika Słowacka 2007- 2013

 

Wartość projektu to 53 623,00 Euro (około 214 tysięcy 492 złotych) w tym kwota wkładu własnego Powiatu Nowosądeckiego 2 681,15 Euro (ok. 10 tysięcy 724 zł).
Okres realizacji projektu styczeń - sierpień 2013 r.