Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

To rekordowa kadencja pod względem budowy i remontów dróg!

25 listopada 2022 r.

Podczas dzisiejszej sesji, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował radnych o zakończonych i trwających inwestycjach na drogach powiatowych.

- W tej kadencji pobijamy rekordy w zakresie ilości remontów dróg i mostów, budujemy też chodniki w wielu miejscach – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Przez trzy lata zmodernizowaliśmy ponad sto kilometrów dróg. Nie jest wykluczone, że za kolejny rok, ta liczba wzrośnie do 150 kilometrów. Wszystko to robimy dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i turystów, którzy tak licznie odwiedzają nasz region. Mamy też wsparcie finansowe rządu i wojewody. Poprawa infrastruktury drogowej to nasz priorytet – wiąże się z tym oczywiście poprawa bezpieczeństwa pieszych. Dlatego też sporo środków inwestujemy w budowę oświetlonych przejść dla pieszych.

Wśród zakończonych inwestycji w ostatnim czasie starosta wymienił:

- przebudowę drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem na długości 720 m w Łososinie Dolnej. Wartość robót: 1.072.600,81 zł. Inwestycja współfinansowana przez gminę Łososina Dolna w wysokości: 536 300,00 zł. Zadanie było powiązane z remontem całej drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych;

- budowę mostu wraz z dojazdami w Chomranicach w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice. Wartość robót: 2 055 650,46 zł. Zadanie obejmowało budowę nowego mostu w miejscu przepustu, wraz z dojazdami. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rezerwy Subwencji Ogólnej;

- budowę mostu w Kotowie (gm. Łabowa) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Kotów – Polany. Wartość robót: 2 216 686,12 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego (ok. 50%). Obejmowało budowę nowego mostu w miejsce istniejącego przepustu wraz z dojazdami. Zadanie powiązane z modernizacją drogi na odcinku 1,58 km w miejscowości Kotów również z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego;

- budowę mostu w Chełmcu wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec. Wartość robót: 2 330 530,78 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obejmowało budowę nowego mostu z przebudową skrzyżowań i robotami towarzyszącymi (oświetlenie, oznakowanie). Trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz czynności odbiorowe;

- remont drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna na odcinku 3,72 km miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna (gm. Łososina Dolna). Wartość robót: 5 340 438,46 zł. Zadanie  realizowane w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem: 2 858 322,00 zł. Trwają ostatnie prace wykońćzeniowe w zakresie oznakowania;

- remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku 2,35 km w miejscowościach: Kunów oraz Cieniawa. Wartość robót: 3 803 696,46 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem w wysokości ok. 50%. Zakończono I etap prac przewidziany na 2022 rok. Pozostałe prace będą wykonywane w latach 2023-2025 (łącznie: 8,89 km, wartość: 12,24 mln zł);

- rozbudowę drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała na odcinku 994 m w Wierchomla Wielkiej. Wartość robót: 4 146 761,79 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego w wysokości: 2 145 000,00 zł. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, montaż oznakowania itp.;

- budowę mostu w Wierchomli Wielkiej w ciągu drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała wraz z dojazdami. Wartość robót: 839 449,98 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości: 419 724,00 zł. Termin realizacji: do 21.12.2022 r. Zadanie obejmuje budowę nowego mostu wraz z dojazdami oraz robotami towarzyszącymi.  Główne roboty zostały wykonane. Trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz porządkowe.

Inwestycje w trakcie realizacji:

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz umocnieniem skarp na odcinku 0,32 km przy drodze powiatowej Łącko - Wola Kosnowa. Wartość robót: 1 127 982,53 zł. Inwestycja współfinansowana przez gminę Łącko w wysokości: 500 000,00 zł. Termin realizacji robót: do 29.12.2022 r.;

- modernizacja dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w Łomnicy Zdroju. Wartość robót: 790.044,78 zł. Termin realizacji: 24.12.2022 r. Zadanie  realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości 70% kosztów robót budowlanych. Roboty obejmują wymianę kap chodnikowych, barier oraz nawierzchni bitumicznej;

- modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w Kamionce Wielkiej. Wartość robót: 146 670,06 zł. Termin realizacji: 29.12.2022 r. Roboty obejmują remont chodnika na moście wraz z barierą;

- modernizacja drogi powiatowej Kotów – Kamianna (etap I) na odcinku 1,58 km. Wartość robót: 3 582 093,87 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego w wysokości: ok. 50%. Termin realizacji robót: do 01.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę oraz wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz remont 9 przepustów;

- przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku 5,55 km w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa i Łęka. Wartość robót: 24 997 044,80 zł. Realizowany jest I etap robót zaplanowany na 2022 rok o wartości ok. 4 mln zł w miejscowości Naściszowa;

- modernizacja drogi powiatowej Muszyna - (ul. Polna) – Złockie w Złockiem na odcinku 0,434 km. Wartość robót: 1 592 063,99 zł. Termin realizacji robót: do 30.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę całej konstrukcji jezdni z poboczem, odwodnieniem oraz remont chodnika;

- modernizacja drogi powiatowej Siekierczyna – Naszacowice w m. Naszacowice na odcinku 0,795 km. Wartość robót: 1 363 766,72 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje: wymianę podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych oraz pobocza, remont chodnika w obrębie zatoki autobosowej oraz wykonanie oznakowania poziomego;

- modernizacja drogi powiatowej Wytrzyszczka –Tropie - Bartkowa Posadowa w Bartkowej – Posadowej na odcinku 0,595 km. Wartość robót: 1 449 934,73 zł. Termin realizacji robót: do 20.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę i wzmodnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- modernizacja drogi powiatowej Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie w Brzeznej na odcinku 0,620 km. Wartość robót: 805 391,47 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego;

- modernizacja drogi powiatowej Berest - Mochnaczka - Wyżna w Mochnaczce Wyżnej i Mochnaczce Niżnej na odcinku 0,400 km. Wartość robót: 907 600,40 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę i wzmodnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego;

- modernizacja drogi powiatowej Łącko - Wola Kosnowa w Łącku na odcinku 0,265 km. Wartość robót: 693 398,83 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie nowych warstw bitmicznych, oznakowania poziomego oraz budowę doświetlonego przejścia dla pieszych;

- modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w Łomnicy Zdroju na odcinku 1,5 km. Wartość robót: 3 321 104,35 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego (70%). Obejmuje wymianę i wzmodnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy oraz remont fragmentu chodnika;

- modernizacja drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna w Żegiestowie na odcinku 0,327 km. Wartość robót: 588 527,26 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę i wzmodnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych oraz poboczy;

- modernizacja drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina w Nawojowej na odcinku 0,310 m. Wartość robót: 537 369,44 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy, oznakowania poziomego oraz wymianę poręczy przy chodniku;

- remont skarp w obrębie obiektów mostowych w miejscowościach Sienna oraz Koniuszowa. Wartość robót: 104 744,34 zł. Termin realizacji robót: do 30.11.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie narzutu kamiennego na oberwanych skarpach przepustów.

Trwa procedura przetargowa na dwie inwestycje:

- modernizacja drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice na odcinku 405 m. Termin składania ofert: 25.11.2022 r. Termin realizacji: do 30.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami;

- dostawa i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych. Termin realizacji: do 30.12.2022 r. Zadanie obejmuje montaż kamer na 17 przejściach dla pieszych. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...