Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Stanowisko Małopolskiej Organizacji Turystycznej ws. złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej w czasie sezonu zimowego 2020/2021

Poniżej przedstawiamy stanowisko Małopolskiej Organizacji Turystycznej, której Powiat Nowosądecki jest członkiem od 2001 r. Zostało podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Posiedzeniu Członków MOT dnia 28 grudnia 2020 r. i dotyczy złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej w czasie sezonu zimowego 2020/2021. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury!

Treść listu:

Stanowisko Małopolskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej w czasie sezonu zimowego 2020/2021

Województwo Małopolskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce i zarazem najchętniej odwiedzany przez mieszkańców różnych województw. Do momentu wybuchu pandemii COVID-19 małopolska turystyka postrzegana była jako stabilna, dochodowa i świetnie rozwijająca się gałąź gospodarki, przynosząca blisko 10 proc. regionalnego PKB i zapewniająca bezpośrednie i pośrednie zatrudnienie dla co najmniej 100 tys. pracowników, przez co w znaczący sposób oddziaływała na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny regionu.
WZ

Pandemia COVID-19, uderzając w sposób niespodziewany i bardzo gwałtowny, spowodowała globalny kryzys, którego skutki odczuwalne będą nawet przez kilka najbliższych lat, a branża turystyczna Małopolski, wraz tzw. branżami okołoturystycznymi, okazała się jednym z najbardziej poszkodowanych sektorów gospodarki.

Decyzja o zamknięciu stoków narciarskich, a także obiektów noclegowych i gastronomicznych w okresie sylwestrowo – noworocznym i następującym bezpośrednio po nim skomasowanym dla całego kraju okresie ferii zimowych (planowanych obecnie do 17 stycznia 2021 r.) zaskoczyła wszystkich – przedsiębiorców, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz samych turystów.

Wszyscy przygotowani byli na działanie w reżimie sanitarnym, ponieważ od wielu miesięcy wprowadzali kolejne zmiany, które gwarantować miały bezpieczeństwo turystów i pracowników. Zmiany te były kosztowne i wymagały wielkiego wysiłku i energii, a nierzadko przebudowania całego systemu pracy przedsiębiorstw, które nie chcąc ogłaszać upadłości musiały się do wprowadzanych obostrzeń dostosować.

Zasady sanitarne stosowane były z powodzeniem w obiektach noclegowych od wielu miesięcy, a na stacjach narciarskich od początku sezonu zimowego. Gestorzy stacji narciarskich ponieśli ogromne koszty związane z przygotowaniem i otwarciem stoków, które w większości przypadkach funkcjonowały w grudniu zaledwie kilka lub co najwyżej kilkanaście dni. Obecna sytuacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonowania tysięcy przedsiębiorców, utrzymania dziesiątek tysięcy miejsc pracy i wpływów do budżetów JST zlokalizowanych szczególnie w południowej części Małopolski.

W związku z powyższym Małopolska Organizacja Turystyczna apeluje o pilne złagodzenie nałożonych ograniczeń biorąc pod uwagę stosowany wcześniej z powodzeniem dla powiatów wskaźnik ECDC, który mówi o skali zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik do sześciu osób to strefa zielona, miedzy sześć a dwanaście to strefa żółta, a powyżej dwunastu – czerwona. Stosując ten wskaźnik na dzień 28.12.2020 wg. oficjalnych danych rządowych prezentowanych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus wszystkie powiaty Małopolski znajdują się w zielonej strefie.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyciągi narciarskie powinny być otworzone w pierwszej kolejności. Dla zapewnienie max. poziomu bezpieczeństwa korzystanie z infrastruktury turystycznej powinno być umożliwione ozdrowieńcom, osobom zaszczepionym przeciw COVID-19, osobom na podstawie aktualnego negatywnego wyniku testu antygenowego oraz osobom posiadającym pozytywny wynik na obecność we krwi przeciwciał anty – COVID-19.

Jednocześnie apelujemy o wydłużenie okresu trwania ferii zimowych do 10 tygodni, co pozwoliłoby na zminimalizowanie ogromnych strat wśród przedsiębiorców oraz na uniknięcie niepotrzebnego kumulowania dużej ilości osób korzystających jednocześnie z infrastruktury narciarskiej.

Ponadto apelujemy o pilne przedstawienie szczegółów zapowiedzianej tzw. tarczy branżowej, z której środki mają trafić do gmin i powiatów z południa Polski, dotkniętych zakazem zimowej Turystyki.

 

Podpisano: Prezes Zarządu małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń

 

Otrzymują:
-    Prezydent RP
-    Prezes Rady Ministrów
-    Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
-    Marszałek Sejmu RP
-    Parlamentarzyści z Małopolski
-    Wojewoda Małopolski
-    Marszałek Województwa Małopolskiego
-    Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
-    Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
-    Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Pliki do pobrania