Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Środki na dofinansowanie szkoleń dla sektora turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Polska Izba Turystyki jest operatorem środków finansowych UE przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń i/lub doradztwa dla przedsiębiorstw z sektora turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

PIT może dofinansować do 80% kosztów szkoleń i/lub doradztwa dla firm, prowadzących działalność w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Dofinansowanie może dotyczyć jedynie szkoleń i doradztwa w dwóch obszarach tematycznych:

  1. "Obsługa klienta w świetle ustawy o imprezach turystycznych i usługach powiązanych" – aspekty stosowania ustawy w praktyce; umowy, obowiązki i uprawnienia, klauzule, reklamacje itp.

lub

  1. "Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie turystycznym – RODO” Firma samodzielnie wybiera z oferty szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szkolenie najlepiej odpowiadające jej potrzebom i wchodzące w/w zakres tematyczny oraz wykonawcę szkolenia i/lub doradztwa.

PIT jako operator dofinansuje wybraną przez Firmę usługę, po spełnieniu określonych warunków. Dotychczas z dofinansowania skorzystało ok. 270 pracowników z ponad 50 firm sektora turystycznego, w tym wiele firm hotelarskich i gastronomicznych.

Dalsze informacje oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie www.kompetencjewturystyce.pl