Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: kolejne inwestycje sportowe i edukacyjne

7 października 2022 r.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec. Przed głosowaniami radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

- Dobiega końca budowa hali sportowej ze strzelnicą w Marcinkowicach. Planowany termin zakończenia prac to 31 października tego roku – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Wykonano już podłogę, zamontowano wyposażenie sportowe. Po wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego dokonano również rozruchu urządzeń grzewczych. Na zewnątrz trwają prace związane z wykonaniem dróg dojazdowych, chodników i parkingów. Przypomnę, że całkowita wartość inwestycji wraz z robotami dodatkowymi wynosi 13.023.820,66 złotych.

Starosta dodał, że kolejną sportową inwestycją będzie przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju wraz z budową nowych elementów infrastruktury sportowej. Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę boiska szkolnego (o wym. 24 m x 15 m), bieżni i pola rzutu kulą oraz utwardzenie części działki budowlanej, przebudowę (w ograniczonym zakresie) boiska szkolnego o wym. 44 m x 22 m, budowę trybun, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzeń boiska, montaż urządzeń sportowych, ławek i koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej. Orientacyjny koszt wykonania robót budowlanych na podstawie kosztorysu  inwestorskiego to 1 165 781,34 zł.

- W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, została zakupiona i zamontowana winda pionowa i platforma schodowa w Zespole Szkół w Marcinkowicach – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. - Wartość dofinansowania z PFRON to 150 tysięcy złotych. Platforma dla niepełnosprawnych zostanie również zbudowana w Bursie Szkolnej w Starym Sączu. Ponadto, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 120 tysięcy złotych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach. 

W ostatnich tygodniach, władze Powiatu podpisały umowy:

- o dofinansowanie projektu „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 150 uczniów techników i liceów poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023. Wartość projektu: 82 192,50 zł, dofinansowanie z UE: 95 %;

- o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Starostwo otrzyma 350 000 zł na zakup sprzętu informatycznego i komputerowego;

- o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant  2” na wsparcie Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie jako szkoły modelowej. W ramach projektu w LO w Grybowie zostanie dokonana transformacja cyfrowa, w tym zakupiony sprzęt komputerowy o wartości 90 000 zł.

Po wysłuchaniu sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego i informacji  o inwestycjach realizowanych na drogach powiatowych (Władze Powiatu Nowosądeckiego wydają miliony na remonty dróg, budowę mostów i poprawę bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl), radni głosowali nad uchwałami. Zapoznali się m.in. z informacją o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2022 roku SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju i SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz informacją o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowosądeckiego.

Wyrazili zgodę m.in. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Nawojowej, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2023 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego oraz w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...