Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: ambitny budżet i sporo pieniędzy na inwestycje

18 stycznia 2022 r.

Dzisiaj odbyła się sesja budżetowa Rady Powiatu Nowosądeckiego. Radni uczestniczyli w niej on-line, a spotkanie prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec. Zanim radni zagłosowali nad przyjęciem tegorocznego budżetu, wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Starosta omówił również najważniejsze wydatki zaplanowane na ten rok.

- To bardzo dobry i ambitny budżet. Mamy w nim największą kwotę w historii Powiatu na inwestycje - łącznie na inwestycje i remonty przeznaczymy ponad 85 milionów złotych, co stanowi prawie 38 procent całości wydatków – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Oczywiście będziemy zabiegać o kolejne środki zewnętrzne, aby zrealizować jeszcze więcej inwestycji. Wśród zadań, które będą realizowane w tym roku jest między innymi budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (8 mln zł, w tym planowane dofinansowanie z gmin w kwocie 4 mln zł); przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa (7 768 000 zł); przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa - Wilczyska (3 873 808 zł); przebudowa i modernizacja dróg powiatowych (2 850 000 zł); rozbudowa drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego (2 226 200 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 610 000 zł).

Ponadto: odbudowa dróg powiatowych związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (2 mln zł - zabezpieczone na wkład własny Powiatu); budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych (1 700 000 zł - środki zabezpieczone na wkład własny Powiatu); przebudowa i modernizacja mostów i przepustów (1 200 000 zł); wykup gruntów (1 000 000 zł); rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice (950 000 zł - wkład własny do zadania planowanego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych); budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami (inwestycja planowana w latach 2021 – 2022, łączna wartość zadania 685 540 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 490 000 zł); rozbudowa drogi powiatowej Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała obejmująca rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu (500 000 zł - wkład własny do zadania planowanego do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa).

To tylko niektóre z wielu zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Nowosądeckiego. Wiele inwestycji zostanie też zrealizowanych dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Spore wydatki zaplanowano również w zakresie oświaty.

- W planach jest kontynuacja budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach, budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach, a także stworzenie internatu na jednym z pięter ZS w Marcinkowicach – dodał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Zaplanowaliśmy również modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju, modernizację hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie oraz kolejne prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Bursy Szkolnej w Starym Sączu.

W tegorocznym budżecie zaplanowano także wydatki związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, m.in.: modernizację kotłowni CO w budynku Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, dofinansowanie przebudowy bloku operacyjnego SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju i przystosowanie go do funkcji oddziału ginekologii, dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz dotację na inwestycje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, czy dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano kilkaset tysięcy złotych. Pieniądze zostaną wydane jako dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP, dofinansowanie do zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz dofinansowanie do zakupu sonaru do przeprowadzania akcji ratowniczych przez Sądeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe.

W sumie, dochody zaplanowano na poziomie 186 857 000 złotych, wydatki – 224 415 613 zł, a deficyt - 37 558 613 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, przychodów wynikających z rozliczenia dotacji przekazanych wyprzedzająco na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ERASMUS+ oraz Programu Life i planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniował Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Nowosądeckiego, o czym poinformował radny Antoni Poręba – szef klubu oraz Klub Wspólna Małopolska, Wspólna Sądecczyzna na czele z radnym z Andrzejem Gancarzem.

W dzisiejszej sesji radni uczestniczyli on-line. Obecna była również sekretarz Powiatu Monika Dziedzina i skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek.

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...