Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Ścieżki edukacyjne

Ścieżka edukacyjna na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. Góra Parkowa znajduje się w centrum Krynicy-Zdroju przy Deptaku Głównym, u zbiegu al. Nowotarskiego i Nikifora. Składa się z 11 przystanków i tablic otwierających. Obszar Góry Parkowej jest terenem unikatowym w skali kraju. Spacerując od przystanku do przystanku, podziwiać można wiele gatunków flory i fauny rodzimej i obcego pochodzenia. Na przejście całej ścieżki trzeba przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin.

Ścieżka przyrodnicza w Rezerwacie „Las Lipowy Obrożyska” obejmuje 7 przystanków z tablicami informacyjnymi. Warto na niej zwrócić uwagę na liczne gatunki ptaków śpiewających. W rezerwacie zaobserwowano m.in.: dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła czarnego, muchołówki żałobnej, muchołówki białoszyjej, gołębia siniaka, a nieopodal gniazduje bocian czarny. W pobliżu występuje także puchacz i włochatka oraz puszczyk uralski. Ścieżka powstała z inicjatywy Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na terenie Roztoki Ryterskiej znajduje się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i z jego inicjatywy została założona. Poprowadzona jest po wschodniej części pasma Radziejowej. Obejmuje niemal całą zlewnię potoku Roztoka Wielka. Na trasie wyznaczono 21 przystanków, które pozwalają na zapoznanie się z piętrowym układem roślinności, osobliwościami przyrody nieożywionej oraz panoramami roztaczającymi się z punktów widokowych.

Ścieżka geologiczna „Uhryński Potok” to 3-kilometrowa trasa, na przejście której potrzeba do 2. godzin. Składa się z 11. przystanków z opisami najatrakcyjniejszych elementów geologicznych. Ścieżka wiedzie przełomem Uhryńskiego Potoku, wędrowanie odbywa się po wodzie. Do zwiedzania konieczne jest gumowe obuwie. Ścieżka obrazuje budowę geologiczną Beskidu Sądeckiego, to najlepsze odsłonięcia paleogenu strefy sądeckiej, które oprócz znaczenia geologicznego mają wysokie walory krajobrazowe.

Szlak przyrodniczy im. Hrabiego Adama Stadnickiego to wspólny trakt Lasów Państwowych i Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Umożliwia wędrówkę po Beskidzie Sądeckim śladami wybitnego leśnika Adama Stadnickiego i prezentuje m.in. rezerwaty „Uhryń”, „Łabowiec” oraz „Barnowiec”. Trasa przebiega przez dobrze zachowane w większości naturalne drzewostany bukowo-jodłowe oraz liczne hale, będące miejscami widokowymi.

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Uroczysko Feleczyn zlokalizowana jest kilometr od centrum wsi Łabowa w kierunku na Halę Łabowską. Ma długość ok. 4 km. Prowadzi przez najcenniejsze i bardzo zróżnicowane tereny leśne, typowe dla regla dolnego Beskidu Sądeckiego. Na 9. oznakowanych przystankach przygotowano informacje na temat drzewostanu nasiennego, przebudowy drzewostanu oraz hodowli zwierzyny. Jednym z przystanków jest Gospodarstwo Szkółkarskie Feleczyn, gdzie można dokładnie poznać poszczególne etapy produkcji sadzonek drzew leśnych. Trasa kończy się dużą wiatą, która jest dobrym miejscem na biwakowanie.

Ścieżka przyrodniczo-leśna na Jaworzynie Krynickiej stwarza możliwość zapoznania się z najciekawszymi fragmentami krajobrazowo-przyrodniczymi stoków Jaworzyny Krynickiej. Trasa ma długość 4,5 km, na jej przejście potrzeba około 2 godziny. Składa się z 14. Przystanków tematycznych, przy których umiejscowiono tablice informacyjne. Na trasie można podziwiać ciekawe formy biogrup drzew oraz drzewostanów, panoramy oraz przykłady form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Kierunek marszu prowadzi od szczytu Jaworzyny w dół (ok. 500 metrów różnicy poziomu).

Ścieżka ornitologiczna na Łopacie Polskiej przebiega dookoła Łopaty Polskiej w uzdrowiskowej części Żegiestowa. Na jej trasie rozlokowano 10 tablic informacyjnych pozwalających na poznawanie wybranych gatunków ptaków zamieszkujących Beskid Sądecki. Trasa rozpoczyna się przy sanatorium Wiktor. Na jej przejście potrzeba około 2. godzin. Można tam spotkać między innymi: jaskółkę oknówkę, jerzyka, kopciuszka, sikory – bogatkę, ubogą i modraszkę, a także sójkę, wronę siwą, ziębę, dzwońca, pliszkę siwą i górską, gila, pluszcza, zimorodka, kaczkę krzyżówkę, bociana czarnego, czaplę siwą, kowalika, pełzacza, rudzika, dzięcioła dużego i zielonego, szpaka, kwiczoła i kosa.

Park Ekologiczny w Roztoce Wielkiej został utworzony w 1996 r. przez Stowarzyszenie Greenworks Nasze Karpaty. Obecnie jest obiektem gminnym. Powstał w celu ochrony unikatowych stanowisk flory i fauny charakterystycznej dla górskich terenów podmokłych. Na terenie parku wytyczono ścieżkę dla zwiedzających i przygotowano tablice informacyjne. Na powierzchni 0,52 ha występują liczne rzadkie gatunki gadów i płazów. Są to m.in.: zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworódka, ropucha szara, kumak górski, żaba trawna, rzekotka drzewna, traszka karpacka, grzebieniasta, zwyczajna i górska oraz salamandra plamista. Nad mieszczącym się we wschodniej części obiektu niewielkim stawku wybudowano dostępny dla niepełnosprawnych pomost obserwacyjny.

Ścieżka „Jodła – Królowa Polskich Lasów” w Uhryniu niedaleko Łabowej ma 7 km. Przejście trasą rozpoczyna się i kończy na niewielkim biwaku z zadaszoną wiatą i miejscem przygotowanym pod ognisko. Podczas ok. 2-godzinnego przemarszu można zgłębić wiedzę na temat jodły pospolitej, która jest jednym z głównych gatunków lasotwórczych Nadleśnictwa Nawojowa, na terenie którego jest położona ścieżka.

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Rogasiowy Szlak” utworzona przez Popradzki Park Krajobrazowy w dolinie Roztoki Małej. Jej nazwa nawiązuje do bajki Marii Kownackiej „Rogaś z Doliny Roztoki”. Szlak został opracowany w kilku wersjach, ulokowano na nim 14 opisanych przystanków. Najdłuższa trasa ścieżki ma 12 km. Najwyższy przystanek znajduje się na Polanie Skałka. Na trasie można zapoznać się z pięknem przyrody Beskidu Sądeckiego w tym z formami jej ochrony, chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, buczyną karpacką, źródłami wód mineralnych oraz wykształconą formą łąk typu reglowego.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Przez Leśne Siedliska” – Uroczysko Trzycież jest zlokalizowana w ok. 1,5 km od centrum Nawojowej, na granicy z Nowym Sączem. Czas przejścia to ok. 2 godz. Na trasie poznaje się różne typy lasu: wyżynny, łęg jesionowy oraz las górski. Najbardziej dociekliwi obserwatorzy przyrody mogą rozpoznawać charakterystyczne dla tych siedlisk rośliny runa leśnego. Na końcu trasy znajduje się przygotowane przez Nadleśnictwo Nawojowa miejsce biwakowe.

Ścieżka „Rodzime Gatunki Lasotwórcze” w Trzycieżu rozpoczyna się od drogi łączącej Porębę Małą (dzielnica Nowego Sącza) i Nawojową. Początek znajduje się ok. 400 m od szosy w kierunku południowym. W trakcie marszu poznaje się 7 tutejszych głównych gatunków drzew: jodłę pospolitą, jesion wyniosły, lipę drobnolistną, modrzew europejski, dąb szypułkowy, klon jawor oraz sosnę pospolitą. Na trasie znajduje się wiata edukacyjna z miejscem na biwakowanie.

Ścieżka edukacyjna „Gaboń – Przehyba” ma długość 7 km. Na trasie przygotowano 2 duże tablice informacyjne i 10 tablic przystankowych prezentujących zagadnienia związane z gospodarką leśną oraz ochroną przyrody oraz ławostoły i ławki ustawione w różnych punktach trasy. Czas przejścia w jedną stronę około 3,5 godziny.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Rdziostów” ma kształt pętli o długości ok. 4 km. Znajduje się w kompleksie leśnym przy drodze Chełmiec – Marcinkowice (leśnictwo Chełmiec). Dla zwiedzających przygotowano 11 tablic edukacyjnych w punktach przystankowych, 2. drewniane wiaty oraz ławki i ławostoły. Czas przejścia to ok. 1,5 godziny. Trasę przygotowało Nadleśnictwo Stary Sącz.

Leśna ścieżka edukacyjna „Cisy w Mogilnie” to pętla o długości około 5 km w rezerwacie przyrody „Cisy w Mogilnie” (leśnictwo Lipnica Wielka). Zaczyna się tablicą informacyjną przy kościele w Mogilnie. Przebiega przez charakterystyczne miejsca rezerwatu, obrazujące walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz historyczne regionu. Dzięki niej możliwe jest zwiedzanie miejsca objętego ochroną. Czas przejścia to ok. 3 godziny, w tym w rezerwacie 2 godziny.

Leśna ścieżka „Pszczelim Szlakiem” w Kamiannej rozpoczynająca się w uroczysku Jaworynki zlokalizowana została na części trasy biegowej. Ideą jej jest poznanie pszczoły miodnej, jej biologii i struktury społecznej oraz gospodarki pasiecznej. Zapoznaje też z gospodarką leśną i małą retencją górską.

Ścieżka „Tajemnice Lasu” ma początek w uroczysku Jaworynki i długość prawie 5 km. Składa się z dwóch odcinków, które można pokonywać niezależnie. Tablice na trasie opowiadają o przyrodzie i osobliwościach leśnych. Szczególnie zachęcający jest punkt widokowy, skąd można podziwiać panoramę Beskidu Niskiego z widokiem na Ostry Wierch i Lackową (najwyższy szczyt polskiej części Beskidu Niskiego – 997 m n.p.m.).

Ścieżka przyrodnicza „Na Rakowsku” składa się z 9. stanowisk. Ma długość ok. 4 km, a różnica wzniesień wynosi 200 m. Do jej przejścia potrzeba około 4. godzin. Rozpoczyna się przy źródełku około 2 km od centrum Krynicy w stronę Powroźnika. Została wytyczona na terenie leśnictwa Tylicz Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. Na trasie warto zobaczyć las świerkowy, przedplonowy drzewostan sosnowy oraz nasienny drzewostan jodłowy, osobliwości przyrodnicze doliny rzeki Muszynki oraz charakterystyczne punkty krajobrazowe tj. przełom rzeki, stary kamieniołom. Szczególnie wrażenie robią ponad 200 letnie jodły o wysokości przekraczającej 50 metrów.

Ścieżka edukacyjna „Śladem pracy leśnika” ma długość 5,5 km, czas przejścia to ok. 3 godziny. Na trasie 13 przystanków z tablicami informacyjnymi i zdjęciami. Ścieżka pokazuje efekty pracy leśników oraz umożliwia poznanie różnych zagadnień i czynności związanych z gospodarką leśną. Jej trasę wytyczono na terenie leśnictwa Kopciowa koło Krynicy-Zdroju. Ścieżka pokazuje różne fazy rozwoju drzewostanów, zakres pracy leśników oraz efekty współdziałania leśników i pracowników naukowych, a także zagrożenia dla rozwoju lasu. Obejmuje też powierzchnie doświadczalne i badawcze, na których pracownicy naukowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykonują badania, a studenci odbywają praktyki.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Łomnickie uroczyska” wytyczona na terenie Nadleśnictwa Piwniczna zaczyna się na placu turystyczno-edukacyjnym przy łomnickiej leśniczówce i biegnie przez wyłączony drzewostan nasienny, szkółkę leśną, a następnie drogą dolinową, wzdłuż potoku Łomniczanka. Całkowita długość ścieżki to nieco ponad 3 km. Na trasie przygotowano 9 tematycznych przystanków.

Ośrodek Edukacji Leśnej LKP Lasy Beskidu Sądeckiego w Roztoce Ryterskiej to obiekt muzealny i służący celom edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Piwniczna. Znajduje się w zabytkowej leśniczówce wybudowanej w 1919 r. przez hr. Adama Stadnickiego. W ośrodku 45-miejscowa sala wykładowa wyposażona w multimedia, projektor, nagłośnienie. Obok budynek z salą warsztatową oraz z salą ze stałą ekspozycją pt. „Puszcza karpacka”. Obiekt jest położony w dolinie Roztoki Małej, obok przygotowano miejsce postoju samochodów oraz wiatę i miejsce na ognisko oraz niewielki plac zabaw.

Izba leśna Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju usytuowana na Kopciowej przygotowana do przeprowadzania lekcji szkolnych o tematyce przyrodniczo-leśnej. Wyposażona w tablice przedstawiające gatunki drzew występujące w okolicznych lasach, elementy naturalnych okazów drewna różnych gatunków, a także spotykane na nich wady. W gablotach umieszczono zbiory owadów pożytecznych i szkodliwych oraz wyeksponowano nasiona i szyszki ukazujące różnorodność form w zależności od gatunku drzewa. W innych pomieszczeniach można zapoznać się z przedstawicielami okolicznej fauny i flory oraz zobaczyć jak jest urządzona kancelaria leśniczego.

Punkt Edukacyjny i obszarowy pomnik przyrody Głęboki Jar w Leśnictwie Rzyczanów (koło Życzanowa) to część bardzo głęboko wciętej doliny Potoku Życzanowskiego. Porasta ją stary dorodny, ale mocno eksploatowany las. Na potoku widoczne są wysokie szypoty (progi skalne). Jego koryto wraz ze skalistym wąwozem i sąsiadującym lasem jest właśnie pomnikiem przyrody, wpisanym do rejestru w 1998 r. Obszar ma długość 1 km i 7 ha powierzchni. Taką samą nazwę nosi również stara gajówka w pobliżu dolnego wlotu wąwozu. Obszarowy pomnik przyrody Głęboki Jar częściowo leży na terenie Woli Kroguleckiej, a częściowo na terenach Życzanowa (granica biegnie wzdłuż potoku), w całości jednak na terenie leśnictwa Rzyczanów (w XIX w. używano nazw Ryczanów, Rzeczanów, a nawet Zyszanów). Na miejscu ustawiono tablicę informacyjną.

Punkt edukacyjny „Stary Kamieniołom” na terenie leśnictwa Roztoka Wielka koło Rytra to miejsce łączące odmienne środowiska: suche (kserotermiczne) i podmokłe. Występuje tu i rozmnaża się kilka gatunków płazów: traszka karpacka, traszka górska, traszka grzebieniasta, salamandra plamista, ropucha szara, kumak górski i żaba trawna. „Stary Kamieniołom” zajmuje powierzchnię 20 arów o kształcie nieregularnego trapezu, podstawa którego wynosi 80 metrów i przebiega wzdłuż krawędzi drogi leśnej. Około 80 procent jego powierzchni obejmuje pionowa ściana skalna o wysokości 12-15 metrów, zbudowana z piaskowców magurskich poprzecinanych głębokimi szczelinami skalnymi i usypiskami materiału skalnego pochodzącego z erozji zbocza. Na miejscu przygotowano obszerną tablicę informacyjną.

„Bobrowisko” na terenie stawów w Starym Sączu to enklawa przyrodnicza gdzie można obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku m.in. bobra z jego tamami, żeremiami i całym systemem kanałów łączących wszystkie zbiorniki wodne w okolicy, pary łabędzi niemych – będących przykładem wierności w świecie zwierząt (pary łączą się na całe życie), czaplę spotykaną na przelotach a także cały mikrokosmos owadów i płazów. W ramach Bobrowiska powstała 400-metrowa kładka i 70-metrowa zakryta ścieżka obserwacyjna. Na ich końcu ulokowano dwie czatownie przystosowane do obserwacji życia na stawach. Na jednej z nich (piętrowej) zamontowane są dwie lunety obserwacyjne. Ścieżka wyposażona jest w tablice z opisami charakterystycznych dla tego obszaru roślin i zwierząt. W czatowniach zamontowano także elementy tzw. „edutainmentu” – czyli edukacji poprzez zabawę. W ramach tego wyposażenia zaprojektowano i wykonano dioramy przedstawiające sceny związane z miejscem, w którym dzisiaj zlokalizowana jest enklawa przyrodnicza Bobrowisko, a które jeszcze kilka dekad temu było terenem żwirowni. W ramach tego projektu kupiono też stelaże pod gniazda, które przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.