Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

 

Całkowita wartość projektu: 8 284 024,10 PLN
Wartość dofinansowania: 7 455 621, 69 PLN
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2020 do 28.09.2023

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz szkoły uczestniczące w projekcie

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu przewiduje się nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów dzięki:

  • kursom i szkoleniom zawodowym m.in.: barman, barista, kelner, kucharz, carving, florysta, autoCAD, prawo jazdy, operator wózka widłowego, spawacz, operator koparko-ładowarki, kurs księgowości, obsługa kasy fiskalnej, nauka jady konnej, i wiele innych….
  • organizację staży/praktyk zawodowych,
  • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Dodatkowo przy współpracy z uczelniami wyższymi zostaną zorganizowane kursy przygotowujące uczniów do matury oraz egzaminów zawodowych. Ponadto zaplanowano zadania z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

Projekt skierowany jest do uczniów następujących techników i szkół branżowych Powiatu Nowosądeckiego:

  • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,
  • Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku,
  • Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie,
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej,
  • Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu szkoły lub w  Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Pliki do pobrania