Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Raport o stanie Powiatu i jednogłośne absolutorium!

14 czerwca 2019 r.

Podczas dzisiejszej sesji, przed głosowaniem nad absolutorium wicestarosta Antoni Koszyk przedstawił Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego, po którym radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Zarządowi. Podobnie było z absolutorium. Zarząd otrzymał je jednogłośnie.

Przed głosowaniem, starosta Marek Kwiatkowski przedstawił raport w wykonania budżetu i prac inwestycyjnych prowadzonych w 2018 r. Po uzyskaniu absolutorium, wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Romanem Potońcem podziękowali Małgorzacie Bochenek – skarbnik Powiatu za wykonanie budżetu.

Radni wysłuchali też sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z okresu międzysesyjnego.

- Mam bardzo dobą informację. Dzięki rozmowom, które prowadziłem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister wydał decyzję rozstrzygającą kwestię „majątku ziemskiego w Marcinkowicach”, będącego we władaniu Zespołu Szkół w Marcinkowicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, stronom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale zgodnie z decyzją, grunt na którym są działki budowlane oraz teren przeznaczony pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach, będzie nadal własnością Powiatu Nowosądeckiego. Ale to nie wszystkie dobre informacje. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów o przyznaniu z rezerwy subwencji ogólnej dotacji w kwocie 427.916 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz - Przysietnica – Barcice w miejscowości Moszczenica Niżna. Dofinansowanie stanowi 50 procent kwoty 857.771 złotych. W budżecie Powiatu Nowosądeckiego na rok bieżący została zabezpieczona kwota udziału własnego. Mamy także przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25 tysięcy złotych do stworzenia Powiatowej Strefy Aktywności w Starym Sączu w ramach programu OSA 2019. Dzięki temu zostanie zagospodarowany teren wokół budynku Internatu w Starym Sączu. Znajdzie się tam siłownia plenerowa i strefa relaksu. Całkowita wartość inwestycji to 59.460 złotych.

Władze Powiatu otrzymały potwierdzenie, że projekt „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A w wysokości 48 263,64 €. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół leśnych, a przez to zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku przygranicznym. Projekt realizowany jest przy współpracy ze szkołą leśną z Twardoszyna. Planowane są wymiany uczniów oraz organizacja praktyk zawodowych i kursów poszerzający program kształcenia (pilarz, brakarz, leśne systemy informatyczne, podstawowy kurs języka słowackiego). Rozpoczęcie projektu zaplanowano na wrzesień 2019 r.

Starosta przekazał także informacje dotyczące zaawansowania prowadzonych przez Powiat inwestycji.

- Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są roboty przy budowie nowego wiaduktu kolejowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej w Ptaszkowej – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Do te pory posadowiono główny element konstrukcji nośnej wiaduktu pod nasypem kolejowym oraz wykonano przepust żelbetowy na odprowadzenie wód opadowych. Całkowita wartość tej inwestycji to 6.958.220 złotych. Powiat Nowosądecki partycypuje w kosztach związanych z przebudową drogi w wysokości 360 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2019 roku.

Kolejna inwestycja to wykonanie nowego pokrycia dachowego o powierzchni ponad 1200 metrów kw. na budynku stodoły w Nawojowej. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazanej Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej za kwotę 155 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac - 31 lipca br. Budynek był pokryty płytami eternitu, który zostanie przekazany do utylizacji w ramach naszego programu.

- Został zakończony pierwszy etap robót w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Jest już nowy dach i ocieplenie. Obecnie realizowany jest II etap projektu, który obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, odwodnienie budynku i modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień tego roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.

Prace trwają również na drogach powiatowych. Obecnie, w ramach ogłoszonego naboru do Funduszu Dróg Samorządowych, została przygotowana dokumentacja na remont:

- drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec o długości 5272 m w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec. Wartość robót: 13.797.763,26 zł. Minimalny poziom dofinansowania: 6.898.881,00 zł (50%). Realizację zadania przewidziano na lata 2019-2020

- drogi powiatowej Ropa – Gródek – Biała Niżna na długości 2740 m w miejscowości Gródek. Wartość robót budowlanych: 3 069 077,86 zł. Minimalny poziom dofinansowania: 1 534 538,00 zł (50%). Realizację zadania przewidziano na lata 2019-2020.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...