Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Promocja organizacji - strony www

Obrazek: KGW Stadła
KGW Stadła

Stowarzyszenie KGW Stadła powstało w 2011 roku - z potrzeby serca 25 najaktywniejszych kobiet w różnym wieku. Jego celem było zachowanie pięknych tradycji ludowych, wspaniałej gwary, która z każdym rokiem zanika i bogatego dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi oraz regionu sądeckiego, słynącego z tradycji lachowskiej.