Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Programy Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

2020 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z&nbspOrganizacjami Pozarządowymi
2020 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 15 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”.  

2019 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2019 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę w sprawie "Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok".  

2018 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2018 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 30 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie "Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok".  

2017 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2017 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 25 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie "Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok".  

2016 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2016 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2003 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa...

2015 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2015 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę Nr 405/XXXVII/14 w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 na sesji w dniu 30.10.2014 r.

2014 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2014 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę Nr 341/XXIX/13 w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 na sesji w dniu 29.11.2013 r.

2013 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2013 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę Nr 237/XX/12 w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 na sesji w dniu 26.11.2012 r.

2012 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
2012 r. - Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę Nr 131/XXI/11 w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 na sesji w dniu 16.12.2011 r.