Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Prace w Komisjach Rady Powiatu Nowosądeckiego

25 sierpnia 2008 r.

Pracowity tydzień zapowiada się w Komisjach Rady Powiatu Nowosądeckiego...

Pracowity tydzień zapowiada się w Komisjach Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Podczas zaplanowanych na wtorek (26 sierpnia) obrad, członkowieKomisji Polityki Społecznejodniosą się do projektu uchwał: w sprawie zmian w planie finansowym podziału środków PFRON, w sprawie zmian w Statutach Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie oraz uchwały w sprawie ustalenia organizacji szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 72 a. Na zakończenie posiedzenia radni wizytować będą DPS w Klęczanach, DPS oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach.

Radni zKomisji Zdrowia i Uzdrowiskzapoznają się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Nowosądecki:

- Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu

- SPZOZ- Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

- SPZOZ- Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Podczas posiedzenia zostanie przedstawiona również prezentacja na temat Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

W środę (27 sierpnia) radni zKomisji Mienia i Infrastrukturyzajmą się analizą prac remontowych przeprowadzonych w powiatowych placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym oraz informacją na temat projektów w zakresie infrastruktury powiatu finansowanych ze środków zewnętrznych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008.

W czwartek (28 sierpnia) obradować będzieKomisja Rewizyjna, która zapozna się z realizacją zaleceń pokontrolnych na temat wykonania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie inwestycji oświatowych obejmujących: rozbudowę Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku oraz budowę Małej Hali Sportowej z zespołem boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju. Kolejnymi tematami wpisanymi do porządku obrad będą - realizacja wniosku dotyczącego przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w SPZOZ - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I i II kwartał 2008 r.

Czwartkowe (28 sierpnia) posiedzenieKomisji Edukacji i Sportupoświęcone będzie ocenie bazy szkół kształcenia zawodowego pod kątem wyposażenia oraz przyjęcie informacji na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

Także w czwartek (28 sierpnia) odbędzie się posiedzenieKomisji StatutowejRady Powiatu Nowosądeckiego. Radni opiniować będą projekty uchwał w sprawie zmian w Statutach Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie.

W piątek (29 sierpnia) podczas obradKomisji Budżetowejzostanie przedstawiona informacja na temat prowadzonych w I półroczu 2008 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, komisja zaopiniuje także dwa projekty uchwał: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2008 r. oraz projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia organizacji szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Nowym Sącz przy ul. Kilińskiego 72 a.

Opracowanie: B.Szymańska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...