Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Praca Wydziału Komunikacji i Transportu

22 kwietnia 2020 r.

Od dzisiaj obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące obsługi klientów w urzędach. Nie oznacza ono jednak otwarcia budynków i swobodnego poruszania się po nich klientów. Nie oznacza też możliwości niekontrolowanej bezpośredniej obsługi przez pracowników. Przypominamy, że nadal w naszym kraju obowiązujące stan epidemii koronawirusa. Należy więc zachować niezbędne zasady bezpieczeństwa sanitarnego w celu przeciwdziałania zagrożeniu. Apelujemy do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego o rozsądek i stosowanie się do wprowadzonych zasad. Przypominamy również, że obowiązują ogłoszone wcześniej wydłużenia terminów dotyczące nabywania uprawnień czy rejestracji samochodów.

Zgodnie z ogłoszeniem wydanym przez starostę nowosądeckiego, aby spotkać się z urzędnikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i załatwić sprawę kontaktując się z nim bezpośrednio NALEŻY UMÓWIĆ SIĘ WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE na dany dzień i godzinę.

Wszystkie sprawy będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny obsługi z pracownikami poszczególnych Wydziałów oraz na zasadach dotychczasowych, a więc po dostarczeniu wniosków drogą elektroniczną, pocztą lub wrzuceniu ich do urny znajdującej się w budynku przy  ul. Jagiellońskiej 33. Po zrealizowaniu danej sprawy pracownik urzędu telefonicznie ustala termin i godzinę odbioru dokumentów lub wglądu do akt. 

Obsługa będzie realizowania z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa klientów oraz pracowników urzędu. Pozostały zakres pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu określa Zarządzenie Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. oraz komunikaty znajdujące się na stronach internetowych Starostwa: https://nowosadecki.pl/pl/zarzadzenie-stareosty-nowosadeckiego

Dyrektor  Jacek MALECZEK
Tel. 18 41-41-601
E-mail: jmaleczek@nowosadecki.pl

Zastępca  Dyrektora Wydziału Piotr CEBULA

Tel. 18 41-41-601
E-mail: pcebula@nowosadecki.pl

Informacje ogólne dotyczące działania Wydziału Komunikacji i Transportu będą dostępne pod numerem telefonu: 18 41-41-777.

Rejestracja pojazdów: 18 41-41-603, 18 41-41-605, 1841-41-606, 1841-41-633, 18 41-41-634,

Uprawnienia do kierowania pojazdami: 18 41-41-607, 1841-41-608,

Transport drogowy: 18 41-41-602

Przypominamy: obowiązują przepisy dotyczące rejestracji samochodów kupionych po 1 marca 2020 r. Do tej pory kierowcy mieli na to 30 dni. Teraz mają aż 180 dni czyli pół roku! Zmiana przepisów jest spowodowana stanem epidemii. Do 180 dni został wydłużony obowiązek zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu uprzednio zarejestrowanego na terytorium Polski oraz obowiązek rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dotyczy to pojazdów wcześniej zarejestrowanych w Polsce, a nabytych/zbytych od 01.03.2020 r. oraz sprowadzonych z Unii Europejskiej od 01.03.2020 r. i będzie obowiązywał do 31.12.2020 r.

Natomiast pojazdy nabyte/zbyte bądź sprowadzone z terytorium UE do dnia 29 lutego 2020 r., obowiązuje 30-dniowy termin, którego bieg zostaje zawieszony w dniu 12 marca 2020 r. i będzie kontynuowany po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Dopiero przekroczenie terminu 180-dniowego będzie sankcjonowane karą pieniężną (art. 140mb uPrd) za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej. Z dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID-19 tj. 12 marca 2020 r. bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego w/w terminów nie rozpoczyna się a rozpoczęta ulegają zawieszeniu na ten okres.

Badania dla kierowców zawodowych

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art.39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), tj. badanie lekarskie kierowców wykonujących przewóz drogowy i badanie psychologiczne kierowców wykonujący przewóz drogowy.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...