Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiat Hajnowski (Polska)

Położenie:
Powiat Hajnowski położony jest w dorzeczu Bugu i Narwi w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Siedzibą władz powiatowych i głównym ośrodkiem gospodarczym i kulturowym jest miasto Hajnówka położone w odległości 63 km od Białegostoku.

Powierzchnia powiatu: 1624 km².

Liczba ludności: 45 tys. mieszkańców.

Mieszkają tu przedstawiciele kilku narodowości (głównie polska, białoruska i ukraińska); powiat cechuje też zróżnicowanie kulturowe i religijne. Większość stanowią wyznawcy prawosławia (ponad 70%), pozostała ludność jest wyznania rzymskokatolickiego (około 25%) i protestanckiego (około 5%).

Główne atrakcje turystyczne:
Najbardziej rozpoznawalnym atutem powiatu jest Puszcza Białowieska z Parkiem Narodowym. Warto zwiedzić tu m.in.: Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Park Pałacowy, zabytki architektury drewnianej prezentowane w skansenach. Puszcza Białowieska jest przedzielona granicą państwa – jest tu jedyne bezwizowe przejście graniczne z Białorusią. Co roku w Hajnówce odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Warto zwiedzić: Sobór Świętej Trójcy (cerkiew prawosławna), Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Kościół farny Podwyższenia Krzyża Świętego, Cerkiew prawosławną Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy i kaplicę prawosławną św. Tomasza Apostoła w Dubinach, a także miejsca martyrologii ludności miasta z okresu II wojny światowej.

Zapraszamy na stronę internetową powiatu hajnowskiego:
www.powiat.hajnowka.pl

Rozpoczęcie współpracy: 21 stycznia 2016 roku