Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Popradzki Park Krajobrazowy

W 1987 roku utworzono na Sądecczyźnie Popradzki Park Krajobrazowy. Rozciąga się on w pasmach Jaworzyny i Radziejowej, a także częściowo w Górach Czernichowskich i Dolinie Popradu. Pod względem powierzchni jest jednym z największych na terenie Polski (zajmuje obszar 53 670 ha plus otulina o powierzchni 25 327 ha). Wyróżnia się dominacją lasów (ok. 70% powierzchni) i dużą ilością źródeł wód mineralnych (70. zidentyfikowanych ujęć, co stanowi 20% wszystkich zasobów w Polsce). Na obszarze Parku wytyczono kilkanaście rezerwatów przyrody i ścieżek przyrodniczych oraz zarejestrowano 160 pomników przyrody.