Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Pomniki przyrody

Ciekawym obiektem jest pomnik przyrody nieożywionej, na stoku Jaworzyny Krynickiej, Diabelski Kamień – skała pochodzenia osadowego – piaskowiec wyróżniający się oryginalnym kształtem przypominający dużego pięciometrowego grzyba.

Pomnik przyrody „Czarna Młaka” w okolicy Powroźnika koło Muszyny to wyjątkowo malowniczy staw górski pochodzenia naturalnego o powierzchni 0,3 ha. Obserwuje się tu ekspansję zbiorowisk roślinnych typowych dla miejsc bagiennych (roślinność niskotorfowiskowa). Jest trwałym elementem krajobrazu i obiektem unikatowym w tej części kraju i gór.

Powierzchniowy pomnik przyrody „Las pod Jaworzyną” znajduje się na stokach Jaworzyny Krynickiej. Najłatwiej dość do niego trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Na stoku Jaworzyny Krynickiej”. Spotyka się także z zielonym szlakiem (20 minut drogi od dolnej stacji kolejki gondolowej). Las to naturalny drzewostan bukowy o charakterze pierwotnej puszczy karpackiej. Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 1,92 ha. W skład drzewostanu wchodzą ponad 150-letnie buki i młodsze jodły. Tamtejsze skały są porośnięte paprociami: zwyczajną i zanokcicą skalną. Jest to strefa osuwiska z kaskadowymi odsłonięciami form skalnych i nagromadzonym rumoszem. W runie lasu ciekawostkę stanowi łanowo występującą miesiącznica trwała – roślina o bladoniebieskich kwiatach i sercowatych liściach. Wytwarza ona nasiona okryte srebrną łuszczyną, która w gwarze ludowej zwie się „judaszowe srebrniki”.

W okolicach Nawojowej na uwagę zasługuje kilka pomników przyrody: pomnikowy buk hrabski z otaczającym go drzewostanem, jałowiec o formie drzewiastej i lipa drobnolistna o obwodzie pnia ok. 380 cm w Żeleźnikowej Wielkiej.