Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

„Piecuchy” Nawojowa

Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny powstał w 1995 r. w Nawojowej. Prezentuje folklor Lachów sądeckich. Piecuchy uczestniczyły w wielu konkursach, przeglądach, a także festiwalach międzynarodowych: III Światowa Folkloriada - Węgry, Rachovche - Bułgaria, Kotylasya Torba - Ukraina, Krakowiak - Kraków, Darujmy Światu Pokój - Oświęcim oraz Święto Dzieci Gór. Zespół ma też programy oparte na tekstach pisarzy ludowych i spektakle.