Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Od 1 lipca 2020 zmiany w Prawie o ruchu drogowym

30 czerwca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 zostaną wprowadzone trzy zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Pierwsza to kolejny prędkościowy powód utraty prawa jazdy, druga to dobowe ujednolicenie dopuszczalnej prędkości, trzecia to jeszcze większa ochrona pieszych.

 

 

Od 1 lipca 2020 zostaną wprowadzone trzy zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Pierwsza to kolejny prędkościowy powód utraty prawa jazdy, druga to dobowe ujednolicenie dopuszczalnej prędkości, trzecia to jeszcze większa ochrona pieszych.

Co przyniosą zmiany w kodeksie drogowym od 1 lipca 2020?

 • Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym.
 • Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, czyli większe ograniczenie nocą.
 • Zwiększenie ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych.
 • zatrzymanie prawa jazdy

To regulacja mająca na celu kolejne ograniczenie przypadków rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o co najmniej 50 km/h poza obszarem zabudowanym przez pojazd lub zespół pojazdów będzie skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy. Zmianie ulegnie także przepis ustawy o kierujących pojazdami, na podstawie którego starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza obszarem zabudowanym.

 • dobowe zrównanie prędkości

Chodzi tu o zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy. Obniżenie dozwolonej prędkości w godzinach nocnych (23.00-5.00) z 60 do 50 km/h ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Resort wyjaśnia, że z analiz badawczych wynika, iż różnica prędkości między 50 a 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Na razie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza 60 km/h w obszarze zabudowanym.

 • większa ochrona na przejściu

Zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych jest planowane poprzez nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków. Będzie on zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię nie pieszym znajdującym się już na przejściu, ale również wchodzącym na nie.

Obecnie kodeks zobowiązuje kierującego do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Nowe brzmienie art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym zobowiąże kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, dodatkowo do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego na nie wchodzącego, a także do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście tak jak znajdującemu się na nim.

PIESZY BEZ KOMÓRKI

Jednocześnie dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię (i przez torowisko) zostanie rozszerzony na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko. M.in. powinien ograniczyć korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, aby nie powodowały one rozproszenia jego uwagi.

W takim razie dla przypomnienia!

Trzy zmiany, które mają wejść w życie prawdopodobnie od 1 lipca 2020 roku to:

  • obniżenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h niezależnie od pory dnia
  • zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h również poza obszarem zabudowanym (obecnie przepis ten dotyczy tylko obszaru zabudowanego
  • nowe obowiązki kierowców względem pieszych na przejściach

 

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...