Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Obradowała Komisja Edukacji i Sportu RPN

31 stycznia 2008 r.

31 stycznia 2008 rok

Planowi pracy na ten rok i przyjęciu sprawozdania z działalności za 2007 rok poświęcone zostało posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego...

Planowi pracy na ten rok i przyjęciu sprawozdania z działalności za 2007 rok poświęcone zostało posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Komisja najpierw zajęła się swoim planem pracy na 2008 rok. Po jego przyjęciu zapoznano się z działaniami komisji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji Ryszard Poradowski.

(od lewej) Ryszard Poradowski
Stanisław Mrzygłód oraz Jan Dziedzina

W pracach komisji uczestniczyła
dyr. Maria Jabłońska

W wolnych wnioskach przewodniczący komisji Ryszard Poradowski zwrócił uwagę na możliwość pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w latach 2007-2013. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego wyniesie ok. 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych, tj. 11 420 207 059 EUR. W ramach tej kwoty wielkość alokacji
z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ok. 9 707 176 000 EUR, a wkład krajowy stanowić będzie ok. 1 713 031 059 EUR. Poziom krajowego współfinansowania został oszacowany na poziomie minimalnym tj. 15%. Około 60% środków Programu zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez poszczególne regiony, zaś pozostała kwota (ok. 40%) będzie wdrażana sektorowo, przez odpowiednie resorty. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zakłada dofinansowanie projektów do 85 % wartości. Jednakże dofinansowanie otrzymają dobrze przygotowane wnioski.

W obradach uczestniczył również
radny Cezary Burtak

W związku z powyższym Komisja zaproponowała wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o powołanie zespołu, którego celem byłoby przygotowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednocześnie wnioskuje o powołanie kierownika projektu. Komisja zwróci się także z wnioskiem do komisji budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, aby w planie pracy na 2008 rok ujęła powołanie w/w Zespołu.

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...