Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Międzykulturowy... o projekcie

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego to projekt zrealizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i Miasto Prešov sfinansowany przez UE z Funduszu Interreg III A.

Celem projektu było dotarcie z atrakcyjną w formie informacją o najciekawszych zabytkach architektonicznych i przyrodniczych pogranicza do jak najliczniejszej grupy odbiorców. Realizacja projektu służyła przede wszystkim popularyzacji potencjału kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

Międzykulturowy Szlak Turystyczny - logo

W ramach projektu wytyczono cztery trasy turystyczne po stronie polskiej, jedną po stronie słowackiej, oznakowano tablicami informacyjnymi 80 obiektów znajdujących się na szlaku, wydano przewodniki turystyczne oraz teczki zawierające grafiki przedstawiające zabytkowe obiekty Międzykulturowego Szlaku. Autorem grafik był Paweł Kalina.

 

Międzykulturowy Szlak Turystyczny - mapa