Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Miasto Prešov (Słowacja)

Położenie:
Miasto Prešov jest stolicą Kraju Preszowskiego (odpowiednik polskiego województwa) i jednocześnie siedzibą władz miasta i obwodu (powiatu). Leży we wschodniej części Słowacji, w historycznym regionie Szarysz, 38 km na północ od Koszyc. Jest drugim co do wielkości miastem wschodniej Słowacji i trzecim całego kraju.

Powierzchnia miasta: 70,4 km².

Liczba ludności: 95 tys. mieszkańców.

Główne atrakcje turystyczne:
gotycki kościół św. Mikołaja z 1347 roku z wysoką wieżą będący najstarszym obiektem w Preszowie; późnogotyckie Więzienie Caraffa; renesansowy Pałac Rakoczego; czteroskrzydłowy Pałac Klobuszickiego; kościół ewangelicki z 1667 roku; barokowy Kościół Franciszkański; późnobarokowy ratusz, w którym obecnie znajduje się Muzeum Win; synagoga mieszcząca kolekcję pamiątek po Żydach; grekokatolicka katedra p.w. Św. Jana Chrzciciela z XVIII wieku z rzeźbą barokową Immaculata z 1751 roku i cenną repliką Całunu turyńskiego, katedra wraz z pałacem biskupim tegoż kościoła i greckokatolickim wydziałem teologicznym tworzy zabytkowy kompleks; Kalwaria wybudowana w latach 1721-1769; Kołatka z końca XVIII w., Warzelnia Franciszek z XVII w. oraz Szyb Leopold (Solivar); secesyjny Bank Bosaka; Brama Floriańska; Dom Wierdta i Dom Werthera przy ul. Głównej. W Preszowie znajduje się aż 325 zabytków kultury. Przez miasto przechodzi 49 równoleżnik.

Zapraszamy na stronę internetową Miasta Prešov:
www.presov.sk

Rozpoczęcie współpracy: 17 maja 2007 r.