Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

„Mały Skalnik” Kamionka Wielka

Grupa powstała w 1984 r. Zespół reprezentuje rejon etnograficzny Lachów sądeckich. W czasie swojej wieloletniej działalności Mały Skalnik wielokrotnie występował w ramach Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, a w 1993 r. brał udział w II Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu, brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „La Capelino” w Nicei we Francji, gdzie był atrakcją imprezy. Grupa działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej.