Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Małopolskie Talenty – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki

W dniu 25 maja 2017r została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki”, którego celem  jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych przedmiotowych takich jak: język angielski, nauki matematycznotechniczne, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne i kompetencje społeczne dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki, poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 258 886,25 PLN
Wartość dofinansowania wynosi: 245 941,93 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Planowane efekty projektu:

  • wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień,
  • wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,
  • podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,
  • zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji przedmiotowych,
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia zdolnego w szczególności z zakresu kompetencji kluczowych,

 

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2019

Projekt realizowany jest komplementarnie z projektem koordynacyjnym Województwa Małopolskiego pt. MAŁOPOLSKIE TALENTY

MAŁOPOLSKIE TALENTY to nowa inicjatywa edukacyjna. W ramach projektu uczniowie małopolskich szkół z trzech etapów edukacyjnych mają szansę rozwinąć swoje główne kompetencje, nauczyciele i edukatorzy ‒ poszerzyć warsztat metodyczny, a organizatorzy tzw. Centrów Wsparcia Ucznia Zdolnego ‒ zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

We współczesnej edukacji umiejętne wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów ma realny wpływ na ich dalsze sukcesy w życiu i w przyszłej pracy. Dlatego celem realizowanego projektu jest nie tylko stworzenie warunków dla rozwoju ważnych kompetencji przedmiotowych ‒ języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych ‒ ale również tych ponadprzedmiotowych: społecznych i umiejętności uczenia się. Na uczniów czekają: profesjonalna diagnoza uzdolnień, zajęcia realizowane w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, Letnia Szkoła Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów oraz konkursy edukacyjne. Projekt jest nie tylko inwestycją w uczniów. To również szansa na wzmocnienie wizerunku szkoły jako aktywnego i twórczego środowiska, a także rozwój nauczycieli z pasją i budowanie lokalnych sieci partnerskich między szkołami i organizacjami.

Projekt MAŁOPOLSKIE TALENTY jest rezultatem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli specjalizującym się we wspieraniu rozwoju kadry oświatowej, a Stowarzyszeniem WIOSNA, które od 16 lat realizuje ideę mądrej pomocy i promuje aktywne postawy w społeczeństwie.

Projekt realizowany jest od stycznia 2016 do grudnia 2021 roku na obszarze Małopolski. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o MAŁOPOLSKICH TALENTACH można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.malopolskietalenty.pl