Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt infrastrukturalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji.

 

Beneficjent projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Partner projektu: Powiat Nowosądecki
Okres realizacji projektu: od 2017 r. do 2019 r.
Wartość projektu: 60 125 481,64 zł
Wartość projektu dla Powiatu Nowosądeckiego: 2 100 000,00 zł

 

Cel projektu:
Wsparciem objęte zostanie przedsięwzięcie dotyczące małopolskiej chmury edukacyjnej, ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych, przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniom w Małopolsce.

Małopolska Chmura Edukacyjna (komponent inwestycyjny) realizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim obejmuje realizację działań, związanych z wyposażeniem dziewięciu szkół ponadpodstawowych działających na terenie powiatu nowosądeckiego, w sprzęt służący do komunikacji poprzez platformę multimedialną.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane jest poprzez projekty, które są wzajemnie ze sobą powiązane i obejmują m.in. wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a uczelnie wyższe oraz  organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe – partnerem.